Laboratorium Badawcze-Bank Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z certyfikatem IBBL

Mamy przyjemność poinformować, że Laboratorium Badawcze-Bank Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wzięło udział w Programie Biorepository Proficiency Testing 2020 i otrzymało certyfikaty potwierdzające doskonałą jakość pracy z materiałem biologicznym.

Do Programu przystępują ośrodki z całego świata, które chcą poddać się zewnętrznej ocenie jakości wykonywanych przez siebie analiz próbek biologicznych. Program organizowany jest przez akredytowaną jednostkę o międzynarodowej renomie – Integrated BioBank of Luxembourg (IBBL).

LBBK poddało się ocenie stosowanych metod, w trzech kategoriach:

  • Żywotność komórek (metoda barwienia błękitem trypanu oraz metoda cytometryczna)
  • Stężenie i czystość RNA (metoda spektrofotometryczna)
  • Stężenia i czystość DNA (metoda spektrofotometryczna) 

Otrzymane certyfikaty potwierdzają kompetencje, precyzyjność i dokładność pracowników LBBK oraz świadczą o wiarygodności i wysokiej jakości uzyskiwanych w Laboratorium wyników. Łukasz Pawlak

Autor:Łukasz Pawlak