Kodeks postępowania w sprawie przetwarzania danych osobowych dla celów badań naukowych przez biobanki w Polsce

Prezentujemy projekt Kodeksu postępowania w sprawie przetwarzania danych osobowych dla celów badań naukowych przez biobanki w Polsce opracowany przez Zespół ELSI Konsorcjum BBMRI.PL. Celem kodeksu jest wskazanie standardów postępowania przez biobanki zrzeszone w Polskiej Sieci Biobanków w zakresie zgodności przetwarzania danych osobowych z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych UE (RODO) oraz krajowymi aktami prawnymi istotnymi dla działalności biobanków. Jest to kolejna wersja kodeksu, w której staraliśmy się w jak najpełniejszy sposób uwzględniająca uwagi, które otrzymywaliśmy od przedstawicieli biobanków, naukowców, organów administracji publicznej i organizacji NGO. Obecnie pracujemy nad ostatnią częścią kodeksu dot. podmiotu monitorującego oraz zasad przyjmowania kodeksu.

Odnośnik do aktualnej wersji dokumentu – LINK

Zwracam się do Państwa z prośbą o ponowne zaopiniowania projektu i przesyłanie nam wszystkich uwag i pytań na adres elsi@bbmri-eric.pl.

Sylwia Dobrowolska-Broniarek

Autor:Sylwia Dobrowolska-Broniarek