Kodeks postępowania w sprawie przetwarzania danych osobowych dla celów badań naukowych przez biobanki w Polsce

Szanowni Państwo, 

 Przedstawiamy projekt „Kodeksu postępowania w sprawie przetwarzania danych osobowych dla celów badań naukowych przez biobanki w Polsce” przygotowany przez Zespół ds. etycznych prawnych i społecznych aspektów biobankowania (ELSI) działający w ramach konsorcjum BBMRI.pl w związku z realizacją projektu Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC.

Odnośnik do aktualnej wersji raportu – LINK

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie Państwa uwag do treści Kodeksu do końca lutego, 29.02.2020. Uwagi można kierować pod adres kontakt@bbmri.plw temacie wpisująć „Uwagi do Kodeksu ELSI”.

 Zespół ds. etycznych prawnych i społecznych aspektów biobankowania (ELSI) 

Sylwia Dobrowolska-Broniarek

Autor:Sylwia Dobrowolska-Broniarek