Intensywny cykl szkoleniowy- Standardy Jakości dla Biobanków Polskich- wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością w Biobanku- krok po kroku

W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie naszymi dotychczasowymi szkoleniami oraz potrzeby zgłaszane w ankietach, od marca 2021 roku, planujemy specjalnie dla Państwa rozpocząć intensywny program szkoleniowy poświęcony Standardom jakości dla Biobanków Polskich i wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością w Biobankach. Szkolenia w formie webinarów będą odbywały się raz w tygodniu.

   

Szkolenia są bezpłatne i obejmują zajęcia teoretyczne i praktyczne poświęcone każdemu z 15 obszarów Standardów, które skutecznie pomogą Państwu wdrożyć i utrzymać System Zarządzania w Biobanku.

Proponowana formuła spotkań umożliwi uczestnikom weryfikację ich własnego systemu pod kątem przygotowania do audytów, uzupełnienia ewentualnych braków w dokumentacji czy utworzenia standardowych procedur operacyjnych, których Biobank do tej pory nie wytworzył.

Szkolenia będą trwały ok. 1,5 – 2 h. Po zakończeniu każdego bloku tematycznego zaproponujemy uczestnictwo w grupie dyskusyjnej „QMS Caffé” (spotkanie raz na 2-3 tygodnie), która będzie doskonałą okazją do rozmów, wymiany doświadczeń czy zadawania pytań przy filiżance kawy.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat.

Wszelkie informacje dotyczące organizacji jak i propozycja harmonogramu szkoleń zostaną omówione na pierwszym spotkaniu 5 marca 2021. Informacje będą też regularnie zamieszczane na stronie bbmri.pl. Zapisy na pierwsze spotkanie prowadzą Pani Patrycja Sitek: patrycja.sitek@bbmri.pl wraz z Panią Magdaleną Krupińską: magdalena.krupinska@umed.wroc.pl. Zainteresowanych już teraz zapraszamy do zapisów wysyłając maila do obu Pań.

Zachęcamy do spotkań z nami, rozwijania wiedzy w zakresie tworzenia, wdrażania, utrzymania i doskonalenia Systemu Zapewnienia i Zarządzania Jakością w Biobankach.

Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia!

 Grupa Ekspercka QMS BBMRI.pl

Sylwia Dobrowolska-Broniarek

Autor:Sylwia Dobrowolska-Broniarek