III NAUKOWO-SZKOLENIOWA KRAJOWA KONFERENCJA BIOBANKÓW POLSKICH

06-08.11.2019 Łódź

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji naukowo-szkoleniowej biobanków polskich, organizowanej w listopadzie 2019 r. w Łodzi. Konferencja kierowana jest głównie do osób zarządzających i pracujących w biobankach i biorepozytoriach na terenie naszego kraju, jak i osób mających pod swoją opieką kolekcje materiału biologicznego. Podczas konferencji zapoznają się Państwo z aktualnościami projektu utworzenia Polskiej Sieci Biobanków, a także z badaniami naukowymi prowadzonymi w Polsce w oparciu o ludzki materiał biologiczny. Celem konferencji jest również nawiązanie współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami biobankującymi. Gorąco zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami poniżej.


Prosimy o rejestrację na konferencję za pomocą formularza. Osoby z plakatami prosimy o przesłanie również streszczenia. Streszczenie nie może przekraczać 1200 znaków (liczone z białymi znakami), ze względu na wymogi redakcji, w której chcemy opublikować książkę zjazdową, streszczenia należy przygotować w języku angielskim.

Odrębnej rejestracji podlegają warsztaty organizowane 1. dnia wydarzenia – 06.11.2019 r. Rejestracja będzie prowadzona drogą mailową – korespondencję proszę kierować na adres sylwia.dobrowolska@biol.uni.lodz.pl z opisaniem w e-mailu w jakich warsztatach chcą Państwo uczestniczyć. 

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną RODO – UŁ.


KOMITET ORGANIZACYJNY:

Konsorcjum BBMRI.pl, w składzie:

dr n. med. Łukasz Kozera, dr hab. med. Leszek Kalinowski, prof. nadzw., mgr Daria Stankiewicz, dr Elżbieta Gocek, Krajowy Ośrodek Wiodący, Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii,

dr n. med. Jarosław Skokowski, mgr inż. Jakub Szymanowski, Natalia Zysiek, Gdański Uniwersytet Medyczny,

dr Anna Chróścicka, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lewandowska-Szumieł, Warszawski Uniwersytet Medyczny,

dr Dominik Strapagiel, mgr inż. Błażej Marciniak, mgr inż. Sylwia Dobrowolska, Uniwersytet Łódzki,

dr hab. Jakub Pawlikowski, dr Dorota Krekora-Zając, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

dr inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz, dr Joanna Gleńska-Olender, mgr Karolina Zagórska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,

mgr inż. Paulina Zagórska-Szlufik, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Chęcinach koło Kielc.

KOMITET NAUKOWY:

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lewandowska-Szumieł- Przewodnicząca,

dr hab. med. Leszek Kalinowski, prof. nadzw.,

prof. dr hab.  Elżbieta Żądzińska,

prof. Wawrzyniec Lawrence Dobrucki,

dr hab. Jakub Pawlikowski,

dr n. med. Łukasz Kozera,

dr inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz,

dr Anna Chróścicka,

dr Joanna Gleńska – Olender,

dr Elżbieta Gocek,

dr Dominik Strapagiel,

dr Joanna Wójtowicz.

PROGRAM KONFERENCJI (AKTUALIZACJA – 25.10.2019 r. )

Dzień I – Warsztaty – 06.11.2019 r.

*warunkiem udziału w warsztatach QMS1 i QMS2 jest udział w wykładzie: dla QMS1 – wykład nr 1: Współpraca naukowa, dla QMS2 – wykład nr 2: Zarządzanie ryzykiem

Dzień II – Rozpoczęcie konferencji – 07.11.2019 r.

07.30 – 10.00 Rejestracja
 08.15 – 08.30 Uroczyste otwarcie konferencji

Prowadzący: dr Dominik Strapagiel, dr n. med. Łukasz Kozera, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lewandowska-Szumieł


 08.30 – 09.00 Wykład inauguracyjny

         – prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, Prorektor ds. nauki Uniwersytetu Łódzkiego, „History and present study of modern and archaic populations at the Department of Anthropology of the University of Lodz”


 09.00 – 10.50 Sesja naukowa – badania populacyjne

 Prowadzący: dr n. med. Łukasz Kozera, dr inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz

– dr n. med Piotr Bandosz, dr hab. med. Tomasz Zdrojewski, prof. nadzw., Gdański Uniwersytet Medyczny, Komitet Zdrowia Publicznego PAN, „Potential gains from biobanking of biological samples collected in population surveys

– prof. dr hab. n. med. Karol Kamiński, Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, „Reality bites – the development of biobanking strategy in multidisciplinary medical enviroment”

– dr Wesley Oprzedek – Massachusetts Institute of Technology; Partner Firma LICONIC, Firma LKB-ARTIS Sp. z o. o., „Automated Sample storage and Biobanking solutions ranging from -20C to -196C”

– dr hab n. med. Katarzyna Zatońska, prof. nadzw., Katedra i Zakład Medycyny Społecznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, „PURE Poland study – design”

– mgr Michał Karpeta, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, „Screening tests in the Świętokrzyskie voivodeship”


10:50 – 11.10 Przerwa kawowa
11.10 – 13.30 Sesja Konsorcjum projektu BBMRI.pl oraz Polskiej Sieci Biobanków

 Prowadzący: dr hab. med. Leszek Kalinowski, prof. nadzw.,  prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lewandowska-Szumieł

– dr n. med. Łukasz Kozera, dr Anna Chróścicka, Krajowy Ośrodek Wiodący – Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii; Warszawski Uniwersytet Medyczny, „Current Status of the Polish Biobanking Network”

– dr inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz, Biobank Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu „QMS BBMRI.pl Expert Centre activity”

– Matt Botterman, Brooks Life Sciences, Manchester, United Kingdom, Partner Bioanalytic Maciej Stopa „Starting small but aiming high”

 – dr hab. Jakub Pawlikowski, dr Michał Wiechetek Uniwersytet Medyczny w Lublinie, „Potential donors of biological material to biobanks – psychosocial characteristics

– mgr inż. Paulina Zagórska-Szlufik, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne,  Introduction of a uniform quality control system for all stages of the functioning of national biobanks”

– dr Dominik Strapagiel, Pracownia Biobank, Uniwersytet Łódzki, „Distributed IT systems within Polish Biobanking Network”

– mgr inż. Jakub Szymanowski, Gdański Uniwersytet Medyczny, „Central IT solutions for the Polish Biobank Network”


13.30 – 14.20 Przerwa obiadowa + sesja plakatowa (numery parzyste)
14.20 – 15.20 Sesja naukowa – badania genomiczne człowieka w medycynie – Sesja pod patronatem Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

Prowadzący: dr Dominik Strapagiel, prof. dr hab. n. med. Maciej Borowiec

 – dr hab. n. med. Bartosz Wasąg, Katedra i Zakład Biologii i Genetyki Medycznej, Gdański Uniwersytet Medyczny  „Molecular diagnostics in oncology – today and tomorrow”

– prof. dr hab. n. med. Maciej Borowiec, Zakład Genetyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi „Large-scale tests in the diagnosis of monogenic diabetes”

       – prof. dr hab. n. med. Rafał Płoski, Zakład Genetyki Medycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny „Whole exome and whole genome sequencing for diagnosis and discovery of novel human disease”

15.20 – 16.30 Debata Oksfordzka

 Prowadzący: dr Anna Chróścicka, dr Joanna Wójtowicz

                     Temat debaty: „Czy kolekcje materialnych próbek zostaną w przyszłości (w perspektywie 20 lat) zastąpione przez banki informacji?”

          Eksperci:

– dr Dominik Strapagiel, Pracownia Biobank, Uniwersytet Łódzki,

– dr hab. med. Leszek Kalinowski, prof. nadzw., Gdański Uniwersytet Medyczny,

 dr Thierry van de Wetering , Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

– dr n. med. Łukasz Kozera, Krajowy Ośrodek Wiodący – Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii,

– prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lewandowska-Szumieł, Warszawski Uniwersytet Medyczny,

– prof. dr hab. n. med. Teresa Wierzba-Bobrowicz, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.


16.40 – 17.40 Spotkanie Polskiej Sieci Biobanków (za zaproszeniem – członkowie i obserwatorzy PSB). 19:00-01:00 Bankiet powitalny – Restauracja Przerwa, ul. Wólczańska 126/134, Łódź

Dzień III –  c.d Konferencji – 08.11.2019 r.

08.00 – 10.00 Rejestracja
 09.00 – 11.00 Panel dyskusyjny – Interesariusze Polskiej Sieci Biobanków

 Prowadzący: dr n. med. Jarosław Skokowski

– Misja i cele Polskiej Sieci Biobanków (PSB) – dr Łukasz Kozera

– Przedstawiciele Grup Pacjenckich – Aleksandra Rudnicka, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych; dr Maria Libura, Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zespołem Pradera-Williego, Klub Jagielloński, Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Ekspert ds. zdrowia Klubu Jagiellońskiego. Kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej; Joanna Frątczak-Kazana, Fundacja Alivia.

– Przedstawiciele Przemysłu Farmaceutycznego – Janusz Homa przedstawiciele firmy Ardigen; dr Aleksander Sowa przedstawiciel firmy Roche

– Przedstawiciele Nauki – prof. dr hab. n. med. Jakub Fichna, Narodowe Centrum Nauki; dr n. med. Beata Jagielska, Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej, Centrum Onkologii; dr Adam Dawidziuk, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; dr n. med. Ewa Szkiłądź, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE; dr Aleksandra Wesołowska, Agencji Badań Medycznych


11.00 – 11.35 Przerwa kawowa
11.35 – 13.15 Sesja naukowa – badania omiczne

 Prowadzący: dr n. med. Jarosław Skokowski, dr hab. n. med. Bartosz Wasąg

        – dr hab. Marcin Ratajewski, prof. IBM, Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk, „Transcriptomics in the service of anti-cancer therapy. The case of SIRT2 and melanoma”

– dr Gracjan Wątor, Ośrodek Genomiki Medycznej OMICRON, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Partner Analityk Genetyka, „Ultra deep sequencing of colorectal tumors: heterogeneity of somatic mutations in the context of lymph node involvement”

– dr n. med. Bogusław Nedoszytko, Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, „Occurrence of polymorphic changes in the genome of psoriasis patients using the GWAS technique in the Polish population – analysis of preliminary research results”

– prof. dr n. med.  Tomasz Wojdacz, Pomorski Uniwersytet Medyczny, „Discovery and clinical validation of methylation biomarker signatures in Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL)”

– dr hab. Michał Ciborowski, Centrum Badań Klinicznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku „From biobanking to metabolomics analyses – evaluation of small molecules in different aspects of non-small cell lung cancer”

 
13.15 – 14.10 Przerwa obiadowa + sesja plakatowa (numery nieparzyste)
14.10 – 15.00 Sesja naukowa – doniesienia konferencyjne (wyłonione prezentacje ze zgłoszeń konferencyjnych)

Prowadzący: dr hab. Jakub Pawlikowski, dr Anna Chróścicka

       – dr Jolanta Gromadzińska, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, „Association between urine phthalate metabolites and thyroid hormones”

       – dr Joanna Wójtowicz, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, „ Research inland versus abroad, in public versus commercial institutions – what are Polish parents fears about pediatric biosamples sharing”

       – dr Justyna Jarczak, Pracownia Biobank, Uniwersytet Łódzki,“Genetic diversity of Polish male population based on the analysis of Y chromosome”

      – dr Joanna Banasiuk, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku „Commercialization of research results based on the use of human biological material and data”

      – mgr Paulina Borówka, Katedra Antropologii, Uniwersytet Łódzki; dr Justyna Marchewka, Zakład Biologii Człowiek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie „Biobanking of bone material – the case study of an craniosynostosis individual”


15.00 – 15.10 Wręczenie nagród i wyróżnień
15.10 – 15.30 Zakończenie konferencji

Prowadzący: dr Dominik Strapagiel, dr n. med. Łukasz Kozera, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lewandowska-Szumieł

Kontakt z organizatorami konferencji: konferencja@BBMRI-eric.pl, sylwia.dobrowolska@biol.uni.lodz.pl

LOKALIZACJA:

Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

ORGANIZATORZY

Konsorcjum projektu BBMRI.pl:                                      

Pracownia Biobank Uniwersytetu Łódzkiego,         

Biobank Port Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii,                  

Uniwersytet Medyczny w Lublinie,                                              

Gdański Uniwersytet Medyczny,                              

Warszawski Uniwersytet Medyczny,

Biobank Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne,                          

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

PATRONI KONFERENCJI

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Jarosław Gowin
Prezydent Miasta Łodzi 
Hanna Zdanowska
Minister Zdrowia
Łukasz Szumowski
Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka   
 Patron Sesji III: Badania genomiczne człowieka w medycynie
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
prof. dr hab. Antoni Różalski

GŁÓWNI PARTNERZY KONFERENCJI

PATRONI MEDIALNI KONFERENCJI

Łukasz Pawlak

Autor:Łukasz Pawlak