I NAUKOWO-SZKOLENIOWA KRAJOWA KONFERENCJA BIOBANKÓW POLSKICH

13-14.10.2017 Wrocław

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji naukowo-szkoleniowej biobanków polskich, organizowanej w październiku 2017 we Wrocławiu. Konferencja kierowana jest głównie do osób zarządzających i pracujących w biobankach i biorepozytoriach na terenie naszego kraju, jak i osób mających pod swoją opieką kolekcje materiału biologicznego. Podczas konferencji zapoznają się Państwo z planami tworzenia Polskiej Sieci Biobanków, projektem utworzenia krajowych standardów mających obowiązywać w biobankach i biorepozytoriach, oraz tematyką związaną z bezpieczeństwem informacji. Celem konferencji jest również nawiązanie współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami biobankującymi. Gorąco zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami poniżej.

 

Program Konferencji (Program Konferencji BBMRI_aktualizacja)

Plakat konferencyjny(konferencja2017)

Książka abstraktów (zostanie dosłane)

Prezentacje (zostanie dosłane)

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Konsorcjum BBMRI.pl, w składzie:

· dr n. med. Łukasz Kozera, dr hab. Wiktor Kuliczkowski, Daria Stankiewicz, dr Magdalena Grodecka, Krajowy Ośrodek Wiodący, Biobank Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

· prof. dr hab. med. Leszek Kalinowski, dr n. med. Jarosław Skokowski, Centralny Bank Tkanek i Materiału Genetycznego w Zakładzie Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,

· dr Anna Chróścicka, prof. dr hab. Małgorzata Lewandowska-Szumieł, Laboratorium Badawcze-Bank Komórek, Zakład Histologii i Embriologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny,

· dr Dominik Strapagiel, mgr inż. Błażej Marciniak, Pracownia Biobank w Katedrze Biofizyki Molekularnej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego,

· dr hab. Jakub Pawlikowski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

· dr inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz, dr inż. Małgorzata Witoń, mgr Katarzyna Ferdyn, mgr Joanna Gleńska-Olender, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,

· dr n. med. Michał Piast, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Chęcinach koło Kielc.

KOMITET NAUKOWY:

Prof. Artur Kamiński

Prof. Piotr Ponikowski

Prof. Henryk Kozłowski

Prof. Antoni Waldemar Morawski

PATRONAT HONOROWY:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Ministerstwo Zdrowia

PROGRAM WYDARZENIA (AKTUALIZACJA – 06.10.2017 ):

13.10.2017 DZIEŃ 1
08:00-09:00 Rejestracja
09:00-10:00 Otwarcie Konferencji – Moderatorzy: dr inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz, UMW; dr n. med. Łukasz Kozera, WCB EIT+
09:00-09:15 Powitanie przez Władze Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – prof. dr hab. Piotr Dzięgiel – Prorektor UMW ds. Dydaktyki, prof. dr hab. Halina Grajeta – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UMW
09:15-09:30 „Udział Polski w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej; doświadczenia, wyzwania, perspektywy” – Michał Rybiński, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
09:30-10:00 Wykład Inauguracyjny „Infrastruktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC” – stworzenie Polskiej Sieci Biobanków” – dr n. med. Łukasz Kozera, WCB EIT+, Krajowy Koordynator ds. Biobankowania w Polsce
10:00-11:15 SESJA I: Prezentacja założeń projektu „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC” – Moderatorzy: dr hab. Jakub Pawlikowski, UML; dr hab. Wiktor Kuliczkowski, UMW
10:00-10:15 „Utworzenie Polskiego Rejestru placówek biobankujących. Jak dołączyć do Polskiej Sieci Biobanków” – dr Anna Chróścicka, WUM
10:15-10:30 „Systemy Zarządzania Jakością w biobankach i biorepozytoriach” – dr Małgorzata Witoń, UMW
10:30-10:45 „Informatyzacja polskich placówek biobankujących” – dr n. med. Jarosław Skokowski, GUM
10:45-11:00 „Organizacja Systemu Kontroli Jakości” – dr n. med. Michał Piast, RCNT w Chęcinach koło Kielc
11:00-11:15 „Aspekty prawne i etyczne biobankowania ludzkiego materiału biologicznego” – dr hab. Jakub Pawlikowski, UML
11:15-11:45 Przerwa kawowa
11:45-13:30 SESJA II: Platforma Współpracy Ośrodków Akademickich z Przemysłem Farmaceutycznym – Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Leszek Kalinowski, dr n. med. Jarosław Skokowski, GUM; dr n. med. Łukasz Kozera, WCB EIT+
11:45-12:15 “How do I see the world, Europe and Poland from Amgen’s perspective, a global biotech company. A science and business cooperation.” – Samantha Kingdom, Dyrektor Generalny Amgen Polska
12:15-12:30 “Challenges met by academic biobanks to collaborate with industry. Solutions?” – dr Pascal Puchois, CEO Trans-Hit Biomarkers Inc., Kanada
12:30-13:00 “From cell to sale. Cooperation between business and science based on Bioton’s experiences.” – Robert Neymann, Prezes Zarządu Bioton S.A., dr n. med. Zbigniew Głomski, Dyrektor Global Regulatory Affairs w Bioton S.A., Sylwia Rękawek, Dyrektor B&R Bioton S.A.
13:00-13:15 „Effective collaboration between Pharma and Academics – local perspective.” – dr Piotr Zień, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, Polpharma Biologics
13:15-13:30 Dyskusja
13:30-14:30 Przerwa obiadowa, początek sesji plakatowej
14:30-16:00 SESJA III: Prezentacje Polskich Biobanków cz. I – Moderator: dr Dorota Krekora-Zając, UW
14:30-14:40 „The Polish-Norwegian HPA 1a negative biobank from pregnant women at risk of fetal neonatal alloimmune thrombocytopenia (FNAIT)” – prof. dr hab. n. med. Ewa Brojer, IHiT
14:40-14:50 „The Healthy Ageing Research Centre (HARC) Biobank as a platform for biological material handling and storage for multidisciplinary research in the elderly” – dr Marta Popławska, UMŁ
14:50-15:00 „Profil metaboliczny Dolnoślązaków – wstępne wyniki badań populacyjnych prowadzonych przez Biobank Krajowego Ośrodka Wiodącego, Wrocław EIT+” – dr Irena Duś-Ilnicka, WCB EIT+
15:00-15:10 „BioNefroBank” – dr Thierry van de Wetering, PUM
15:10-15:20 „Laboratorium Badawcze – Bank Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – kreatywna jednostka z unikatowym materiałem biologicznym w swojej kolekcji” – Olga Sionek, WUM
15:20-15:30 „Biobankowanie ludzkich pierwotnych linii komórkowych oraz RNA w kontekście badań transkryptomicznych” – dr Natalia Filipowicz, GUM
15:30-16:00 Dyskusja
16:00-16:30 Przerwa kawowa, sesja plakatowa
16:30-17:10 SESJA IV: Prezentacje firm produkujących infrastrukturę dla biobanków – Moderatorzy: dr Joanna Wójtowicz, CMKP; dr Irena Duś-Ilnicka, WCB EIT+
16:30-16:40 „Rozwiązania automatycznej identyfikacji w biobankowaniu” – Piotr Bratek, Greensoft
16:40-16:50 „Kiedy zdecydować się na automatyzację przechowywania materiału biologicznego i jak to zrobić?” – Bogusław Sobczak, LiCONiC
16:50-17:00 „Cold storage solutions – for Biobank workflow” – Tomasz Szot, Thermo Fisher Scientific14.10.2017 DZIEŃ 2

09:00-11:40 SESJA V: Warsztaty dla biobanków i biorepozytoriów materiału biologicznego – Moderatorzy: dr Anna Chróścicka, WUM; dr n. med. Michał Piast, RCNT
09:00-09:25 „Jak utworzyć sprawnie działające repozytorium materiału biologicznego?” – dr n. med. Łukasz Kozera, WCB EIT+
09:25-09:50 „Możliwości wykorzystania opracowanych rozwiązań informatycznych” – mgr inż. Błażej Marciniak, UŁ
09:50-10:15 „Bezpieczeństwo informacji” – dr Dominik Strapagiel, UŁ
10:15-10:40 „Standardy biobankowania materiału biologicznego do celów naukowych” – Katarzyna Ferdyn, UMW
10:40-11:05 „Kwestionariusz świadomej zgody w biobanku – uwagi praktyczne” – dr hab. Jakub Pawlikowski, UML
11:05-11:30 „Regulacje prawne dot. ochrony danych osobowych stosowane w biobankowaniu ludzkiego materiału biologicznego” – dr Dorota Krekora-Zając, UW
11:30-11:40 „Biobanki – niezbędny partner w wiodących badaniach europejskich, Horyzont 2020” – Anna Dziubczyńska-Pytko, KPK Programów Badawczych UE, IPPT PAN
11:40-12:15 Przerwa kawowa
12:15-14:00 SESJA VI: Prezentacje Polskich Biobanków cz. II – Moderator: dr Dominik Strapagiel, UŁ
12:15-12:25 „Centralizacja zasobów biobankowych UniwersytetuMedycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu” – dr inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz, UMW
12:25-12:35 „Katalog biobanków i kolekcji materiału biologicznego BBMRI-ERIC – DIRECTORY” – Paulina Borówka, UŁ
12:35-12:45 „Działalność Biobanku Świętokrzyskiego” – Kinga Wilkus, RCNT
12:45-12:55 „Biobank Pediatryczny: przechowywanie i wykorzystanie próbek materiału biologicznego od dzieci – możliwości i oczekiwania pediatry” – dr Joanna Wójtowicz, CMKP
12:55-13:05 „Biobank Zakładu Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” – dr Marcin Czop, UML
13:05-13:15 „Projekt MOBIT: Biobank Onkologiczny jako narzędzie do stworzenia modelu Diagnostyki Personalizowanej Guzów Nowotworowych” – dr Anna Michalska-Falkowska, UMB
13:15-14:00 Dyskusja
14:00 Zamknięcie konferencji, Lunch

Dziękujemy Państwu za duże zainteresowanie wydarzeniem.

Rejestracja zostaje zamknięta ze względu na wypełnienie limitu uczestników.

Kontakt z organizatorami konferencji: konferencja@BBMRI-eric.pl

LOKALIZACJA:

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, sala W1/W2,

ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław

Łukasz Pawlak

Autor:Łukasz Pawlak