Eksperci BBMRI.pl na konferencji „Etyka badań naukowych”

W dniu 14 grudnia 2018 w Warszawie miała miejsce konferencja „Etyka badań naukowych” organizowana przez Komitet Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk Komitet Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Bioetyki i Bioprawa IF Uniwersytetu Warszawskiego . Eksperci BBMRI.pl mieli zaszczyt wygłosić dwa wykłady.

Jednym z nich była pierwsza oficjalna krajowa prezentacja Standardów Jakości dla Biobanków Polskich (SJBP). Wytyczne w zakresie etyki i prawa dla jednostek biobankujących ludzki materiał biologiczny zawarte w SJBP zostały zaprezentowane przez Panią Katarzynę Ferdyn, Eksperta ds. SZIZJ, reprezentantkę Zadania 3 „Wyznaczenie standardów biobankowania materiału biologicznego do celów naukowych; wcielenie wspólnych rozwiązań”

Pani dr Dorota Krekora-Zając wygłosiła wykład dotyczący Biobankowania dla celów naukowych próbek biologicznych pochodzących od zmarłych.

Podczas wykładów przedstawiono:

  • status prawny funkcjonowania biobanków w Polsce;
  • możliwości współpracy i rozwoju poprzez dołączenie do Polskiej Sieci Biobanków (PSB);
  • zakres wytycznych SJBP oraz kluczowego ich rozdziału, jakim jest rozdział „Aspekty etyczne i prawne” dla biobankowania ludzkiego materiału biologicznego oraz towarzyszących im danych (pochodzących z kwestionariusza medycznego oraz danych medycznych);
  • zakres wytycznych dotyczących pobierania materiału biologicznego od osób zmarłych;
  • benefity z dołączenia do PSB oraz możliwości współpracy w ramach już z biobankowanego materiału/danych oraz nowych pobrań
  • regulacje prawne (zarówno w zakresie prawa krajowego jak i międzynarodowego) wykorzystywania dla celów naukowych próbek biologicznych pochodzących od zmarłych
  • zasady ochrony praw osób bliskich zmarłemu w przypadku biobankowania próbek biologicznych i danych z nimi związanych
  • dopuszczalność wykorzystania próbek biologicznych pochodzących z zabiegów medycznych, sekcji zwłok oraz pobrań wielonarządowych. Wystąpienia spotkały się z dużą przychylnością słuchaczy. Podczas konferencji wygłoszono również wiele referatów dotyczących uwarunkowań prawnych i etycznych dotyczących prowadzania badań naukowych na człowieku, zwierzętach oraz ogólnych zasad etyki badawczej. Rozważano dopuszczalność prowadzania badań naukowych na ludzkich komórkach a także rolę komisji bioetycznych w badaniach prowadzonych na ludzkich próbkach biologicznych.
Łukasz Pawlak

Autor:Łukasz Pawlak