Członkowie Konsorcjum BBMRI.pl na panelu dyskusyjnym „Biotechnologia, telemedycyna i informatyzacja – jak to będzie dalej?”

W dniach 23-24 kwietnia w Tarnowie odbyło się XI Forum Inwestycyjne, w którym udział wzięli przedstawiciele świata nauki, biznesu i polityki. W trakcie Forum odbyło się kilkadziesiąt wydarzeń − bloków tematycznych, paneli dyskusyjnych, wykładów.

Wiodące tematy konferencji to technologie finansowe (FinTech), nowe technologie w energetyce i w służbie zdrowia, nowoczesne systemy zarządzania w przedsiębiorstwach oraz praktyczne zastosowanie rozwiązań innowacyjnych w biznesie. Innowacyjne rozwiązania z zakresu IT, aplikacji mobilnych, robotyki przedstawili startupowcy, ale też przedstawiciele największych firm sektora ICT i koncernów przemysłowych.

W panelu „Biotechnologia, telemedycyna i informatyzacja – jak to będzie dalej?” próbowano odpowiedzieć na pytania o wyzwania dzisiejszej medycyny oraz nakreślono sposób zmian obecnego systemu ochrony zdrowia. Debatę rozpoczęto tematem biobanków, czyli instytucji naukowo-badawczych zajmujących się przede wszystkim gromadzeniem, przetwarzaniem, analizą oraz przechowywaniem materiału biologicznego. W Polsce do końca 2017 zmapowano ponad czterdzieści biobanków i biorepozytoriów, z których znaczna część zrzeszona jest w Polskiej Sieci Biobanków (PSB) przy Konsorcjum BBMMRI.pl wchodzącej w struktury europejskiej organizacji BBMRI-ERIC. W dyskusji wzięli udział:

  • Jarosław Skokowski (Specjalista ds. Biobankowania Klinicznego BBMRI.pl, Gdański Uniwersytet Medyczny).
  • Katarzyna Ferdyn (Ekspert ds. SZiZJ, Audytor Wiodący, Trener TQM i SZiZJ, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, BBMRI.pl),
  • Andrzej Białkowski-Miller (Prezes Zarządu, BM Consulting Sp. z o.o.),
  • Piotr Buszman (Kierownik Pracowni Doświadczalnej Centrum Badawczo-Rozwojowego, American Heart of Poland),
  • Władysław Kosiniak-Kamysz (Prezes, Polskie Stronnictwo Ludowe)
  • Dyskusję panelistów moderował zaś Marcin Kuta (Dyrektor, Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie).

Katarzyna Ferdyn wskazywała na istotę jakości procesów i jakości danych w biobankach, która przedkłada się m.in. na powtarzalność procesów, kontrolę procesów, jak również wiarygodność uzyskiwanych wyników. Zdaniem Katarzyny Ferdyn wdrożenie systemów jakości w biobankach, to najlepsze rozwiązanie dla jednostek, aby zagwarantować odpowiednio wysoką jakość gromadzonych danych, które stanowią materiał wejściowy do dalszej ich analizy, przeprowadzenia rzetelnych prac badawczych a także stanowią gwarant dla nawiązywania współpracy.

Jak dodawał Jarosław Skokowski, to również nowe cele terapeutyczne i testy diagnostyczne, a także systemy wspomagania samej terapii sa kluczowymi elementami zmian obecnego systemu zdrowotnego w kraju. Podobnie jak jego przedmówczyni podkreślał, że istotą jest zapewnienie jakości procesów zachodzących w Biobankach, jak również pochodzących z nich danych. Niezmiernie ważne jest, aby biobank określił i monitorował krytyczne punkty w swoich procesach, gdyż wyniki z tych procesów stanowią dane wejściowe m.in. do nowych terapii.

Kolejny rozmówca zapytany o nowe kierunki rozwoju kardiologii, wskazał trzy główne drogi: farmację, urządzenia i informatyzację. To właśnie ostatnia z nich może stać się prawdziwym

przełomem dla wszystkich z nas. Istotne jednak, aby nie zapomnieć o koszcie efektywności, bo nawet najdoskonalsze urządzenie nie upowszechni się, jeśli będzie zbyt drogie. Rewolucja dokonuje się także w obszarze immunoonkologii, czyli wykorzystania systemu odpornościowego do walki z nowotworem. W opinii kolejnego panelisty postęp zmierza w kierunku medycyny spersonalizowanej, która pozwoli nam leczyć choroby wcześniej nieuleczalne. Rozwija się także obszar tzw. „leków sierocych”, czyli obszar do tej pory nieopłacalny dla przemysłu farmaceutycznego. Przyszłość niesie ogromne szanse na leczenie również chorób rzadkich.

Kolejnym wyzwaniem współczesnej ochrony zdrowia jest telemedycyna. Na jej ogromną wagę zwrócił kolejny rozmówca, wskazując, że okaże się ona nieodzowna z co najmniej dwóch skorelowanych ze sobą przypadków – starzenia się społeczeństwa i niedoboru personelu medycznego wszystkich stopni. Jego zdaniembez rozwiązań z dziedziny teleopieki nie sprostamy wyrównaniu luki pokoleniowej. Niezbędne będzie także zrównanie warunków zatrudnienia między Polską a Unią, inaczej bowiem młodzi wykształceni lekarze i tak będą emigrować zarobkowo.

Dyskusję zakończył temat wykorzystania sztucznej inteligencji w medycynie. Wszyscy paneliści zgodzili się co do tego, że choć algorytmy nie zastąpią lekarza, to na pewno odegrają kluczową rolę w przyszłości. Pozwoli bowiem optymalizować pełny proces terapii przy zachowaniu jakości oraz punktów kontrolnych, a więc leczyć szybciej i skuteczniej niż obecnie.

Łukasz Pawlak

Autor:Łukasz Pawlak