BioBanking 2019 bioTech Pharma Summit

W dniach 14-15 lutego 2019 roku przedstawiciele BBMRI.pl z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, w składzie dr inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz, dr Joanna Gleńska-Olender, mgr Katarzyna Ferdyn, wzięli udział w międzynarodowej konferencji BioBanking 2019 bioTech Pharma Summit, w Porto w Portugalii.

W tym roku wydarzenie zgromadziło ekspertów w zakresie biobankowania, specjalistów związanych z regulacjami prawnymi, a także klinicystów, badaczy i kadrę zarządzającą biorepozytoriami. W trakcie konferencji, składającej się z paneli dyskusyjnych oraz sesji posterowych przedstawiciele środowiska naukowego dyskutowali na temat biobankowania ludzkiego materiału biologicznego do celów naukowych, rozwijali tematykę opracowania leków, a także aspektów dotyczących biomedycyny jak również jakości materiału biologicznego oraz danych. BBMRI.pl podczas sesji posterowej zaprezentowało prace dotyczące tworzenia Standardów Jakości dla Biobanków Polskich, aspektów procesu audytu w Polskiej Sieci Biobanków, a także samego Centrum Zarządzania Jakością BBMRI.pl.

Fot. (wyk. AMW, KF, JGO) Zespół ds. SZiZJ BBMRI.pl wraz założycielem infrastuktury badawczej BBMRI-ERIC, Jan-Eric Litton.

Łukasz Pawlak

Autor:Łukasz Pawlak