Audyty Systemu Zapewnienia i Zarządzania Jakością (SZiZJ)

W ramach realizacji zadania „Wyznaczenie standardów biobankowania materiału biologicznego do celów naukowych; wcielenie wspólnych rozwiązań” zespół Z3 odpowiedzialny jest min. za przeprowadzenie audytów Systemu Zapewnienia i Zarządzania Jakością (SZiZJ) w jednostkach biobankujących, które przystąpiły do Polskiej Sieci Biobanków (PSB).

Pierwsze audyty rozpoczęły się w II kwartale 2017 r. Do chwili obecnej Zespół Z3 przeprowadził 21 audytów w jednostkach biobankujących. Zainteresowanie siecią PSB oraz chęć zdobycia nowej wiedzy z zakresu prowadzenia biobanku oraz utrzymania wysokich standardów gromadzonego materiału jest znaczne. Z tygodnia na tydzień do PSB przybywają nowi członkowie i Zespół Z3 ustala kolejne wizyty o charakterze audytu w Biobankach. Pomimo faktu, że powszechnym jest, iż słowo „audyt” nie kojarzy się w pierwszej chwili tylko i wyłącznie z pozytywną jego stroną, to nowe jednostki przystępujące do sieci wykazują niezwykłą chęć i otwartość, a niejednokrotnie wręcz kierują bezpośrednie prośby o to, aby audytorzy z Zadania 3 odwiedzili ich jednostkę w jak najszybszym terminie.

Podczas pierwszych audytów Zespół Z3 zapoznaje się z działalnością Biobanku, zasobami oraz SZiZJ, o ile został on już wdrożony przez jednostkę. Podczas spotkania audytorzy podpowiadają rozwiązania dla SZiZJ, jak również konsultują już wdrożone dokumenty. Wynikiem audytu jest sporządzany pierwszy raport z audytu, w którym członkowie PSB mają przedstawione rekomendacje do wdrożenia bądź doskonalenia SZiZJ. Rekomendacje opisane są bardzo szczegółowo, aby ułatwić pracę każdemu ośrodkowi. W większości przypadków do raportu załączane są wzory procedur i instrukcji, z których Biobank może skorzystać przy wdrażaniu, doskonaleniu swojego SZiZJ.

Audytorzy Zadania 3 przykładają ogromną uwagę do tego, aby jednostka wchodząca do sieci PSB poddająca się audytowi mogła na nim skorzystać w maksymalny sposób. Dlatego też przyjęto poza typową formą audytowania specyfikę pracy na zasadzie consultingu, o który prosi większość członków sieci. Dzięki połączeniu tych dwóch aktywności nowi członkowie sieci uzyskują kompleksową pomoc w organizacji systemu zapewnienia i zarządzania jakością we własnym biobanku.

Sylwia Dobrowolska-Broniarek

Autor:Sylwia Dobrowolska-Broniarek