Audytor wewnętrzny w Biobanku – praktyczny przewodnik

Publikacja Audytor wewnętrzny w Biobanku – praktyczny przewodnik powstała po to, by wesprzeć personel jednostek biobankujacych.

Zakres podręcznika obejmuje następujące aspekty: Cele audytu wewnętrznego; Techniki audytowania w procesie pobierania próbek audytowych; Audytorzy, ich role i odpowiedzialności; Kwalifikacje i kompetencje audytorów; Ocena kwalifikacji i kompetencji audytorów; Etapy audytu wewnętrznego; Działania podejmowane przed audytem; Proces audytu; Obszary audytu w biobankach; Obszary główne oraz pomocnicze; Częstotliwość prowadzenia audytów wewnętrznych; Audyt wewnętrzny w kontekście nadzoru nad zewnętrznymi dostawcami produktów i usług; Działania poaudytowe.  

Audytor wewnętrzny w Biobanku – praktyczny przewodnik to zbiór dobrych praktyk i wytycznych dla audytorów wewnętrznych Biobanku który wskazuje na najważniejsze aspekty audytu wewnętrznego, prowadzi przez wszystkie kluczowe etapy, wskazuje na najlepsze praktyki, a także jest doskonałą ilustracją metodyki i technik audytu w Biobanku. Zamieszczone na końcu podręcznika załączniki to zestaw dokumentów, które Biobank może wykorzystać do przygotowania wewnętrznej dokumentacji związanej z audytem. 

Zwięzła formuła przewodnika czyni go atrakcyjną pozycją literaturową dla początkujących jak również doświadczonych audytorów w Biobanku. Dla Biobanków należących do Polskiej Sieci Biobanków stanowić on będzie dodatkowe wartości dodane tj.: na podstawie niniejszej publikacji Biobanki będą mogły z łatwością doskonalić SZiZJ w swojej jednostce. Podręcznik w praktyczny sposób opisuje jak spełniać wymagania rozdziału 12 Audyty zawarte w Standardach Jakości dla Biobanków Polskich.

Jest nam niezwykle miło przekazać w Państwa ręce efekt naszej pracy.

Audytor wewnętrzny w Biobanku – praktyczny przewodnik

Sylwia Dobrowolska-Broniarek

Autor:Sylwia Dobrowolska-Broniarek