Aktywność Konsorcjum BBMRI.pl w 2022 roku

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem projektu BBMRI.pl edycja 2017-2021 i tymczasowym brakiem finansowania ograniczyliśmy działania Konsorcjum BBRMI.pl do czasu uzyskania dalszego wsparcia finansowego. Dlatego wstrzymaliśmy program audytów w zakresie systemów jakości i bezpieczeństwa informacji oraz konsultacje w zakresie tworzenia i implementacji Systemu Zapewnienia i Zarządzania Jakością. Aktualnie nie przyjmujemy również nowych jednostek w struktury Polskiej Sieci Biobanków.

Chcielibyśmy jednak podkreślić, że Polska pozostaje krajem członkowskim europejskiej infrastruktury BBMRI-ERIC, z którą przedstawiciele polskiego środowiska biobankowego współpracują w ramach grup eksperckich i grup roboczych (m.in. Quality, IT, ELSI). Krajowy Ośrodek Wiodący ds. Biobankowania, mieszczący się w Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii, kontynuuje swoją działalność dlatego zachęcamy do kontaktu z nami pod adresem kow@port.lukasiewicz.gov.pl we wszelkich nurtujących Państwa sprawach. Będziemy kontynuować informowanie Państwa o inicjatywach i aktualnościach BBMRI-ERIC.

Kontynuowane będzie także wsparcie wdrażania systemu eBiobank w ośrodkach, które do końca 2021 r. zadeklarowały chęć skorzystania z tego systemu. W tym celu prosimy o kontakt z przedstawcielem Uniwersytetu Łódzkiego, drem Dominikiem Strapagielem (dominik.strapagiel@biol.uni.lodz.pl).

W kwestiach związanych z obszarem jakości, konsultacji oraz rekomendacji zawartych w raportach z dotychczas przeprowadzonych audytów zalecamy kontakt z dr Agnieszką Materą-Witkiewicz (agnieszka.matera-witkiewicz@umw.edu.pl) z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

O wznowieniu działalności Konsorcjum BBMRI.pl w pełnym zakresie, w tym naboru do Polskiej Sieci Biobanków, poinformujemy Państwa komunikatem na stronie bbmri.pl.

Z wyrazami szacunku,

Konsorcjum BBMRI.pl

Konsorcjum BBMRI.pl

Autor:Konsorcjum BBMRI.pl