Kto może przystąpić do Polskiej Sieci Biobanków?

Do PSB może przystąpić każda jednostka zajmująca się kolekcjonowaniem, przechowywaniem czy testowaniem scharakteryzowanego materiału biologicznego i spełniająca warunki opisane w STRATEGII CZŁONKOSTWA w PSB.

Strategia Członkostwa PSB

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
Skontaktuj się z odpowiednią placówką

 -
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław
 -
Warszawski Uniwersytet Medyczny Laboratorium Badawcze - Bank Komórek
ul. Banacha 1b
02-097 Warszawa