Jakie są warunki przystąpienia do PSB?

Warunkiem przystąpienia do Polskiej Sieci Biobanków jest wypełnienie Ankiety informacyjnej oraz podpisanie Karty Członkowskiej, będącej deklaracją chęci uczestnictwa w Sieci w charakterze Obserwatora lub Członka.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
Skontaktuj się z odpowiednią placówką

 -
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław
 -
Warszawski Uniwersytet Medyczny Laboratorium Badawcze - Bank Komórek
ul. Banacha 1b
02-097 Warszawa