Jakie są podstawowe różnice między Statusem Obserwatora a Członka w PSB?

Status Obserwatora obowiązuje przez 2 lata od podpisania Karty Członkowskiej. Pozwala on na: udziału w szkoleniach okresowych organizowanych przez Konsorcjum BBMRI.pl; uzyskanie dostępu do aktualnej wersji opracowania „Standardy Jakości dla Biobanków Polskich” oraz „Podręcznika dla Audytora” kompatybilnego ze SJBP; zgłoszenie kolekcji materiału biologicznego do polskiej i europejskiej bazy informacji; dobrowolne poddanie się wizytom przedstawicieli konsorcjum, a także uzyskanie dostępu do systemu informatycznego klasy LIMS, dedykowanego do zarządzania zasobami biologicznymi, opracowanego przez Konsorcjum BBMRI.pl;

Status Obserwatora nie wiąże się z obowiązkiem dostosowania do kryteriów jakościowych związanych z funkcjonowaniem biobanków materiału biologicznego, ustanowionych przez Konsorcjum BBMRI.pl.

Po okresie dwóch lat Obserwator powinien podjąć decyzję o zmianie swojego statusu na Członka lub o rezygnacji z udziału w Sieci.

 

Status Członka obowiązuje przez 5 lat od podpisania Karty Członkowskiej. Członek PSB uzyskuje dostęp do: systemu informatycznego dedykowanego do obsługi zasobów biologicznych;udziału w podstawowych i rozszerzonych szkoleniach okresowych organizowanych przez Konsorcjum BBMRI.pl; konsultacji w zakresie: dostosowania systemu zarządzania jakością do SJBP, bezpieczeństwa informacji, certyfikacji i akredytacji ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 20387; aktualnej wersji opracowania „Standardy Jakości dla Biobanków Polskich” oraz „Podręcznika dla Audytora” kompatybilnego ze SJBP.

Status Członka PSB obliguje do poddania się audytom i dostosowania się do kryteriów jakościowych, zgłaszania swoich zasobów i aktywności naukowych do Krajowego Ośrodka Wiodącego ds. Biobankowania oraz zgłoszenia swojej kolekcji do polskiej i europejskiej bazy informacji.

Po okresie pięciu lat Członek może podjąć decyzję o kontynuacji działalności w Sieci lub wystąpieniu z niej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
Skontaktuj się z odpowiednią placówką

 -
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław
 -
Warszawski Uniwersytet Medyczny Laboratorium Badawcze - Bank Komórek
ul. Banacha 1b
02-097 Warszawa