Jakie są możliwości uczestnictwa w PSB?

Oferujemy dwie możliwości uczestnictwa w sieci – jako Obserwator oraz jako Członek PSB.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
Skontaktuj się z odpowiednią placówką

 -
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław
 -
Warszawski Uniwersytet Medyczny Laboratorium Badawcze - Bank Komórek
ul. Banacha 1b
02-097 Warszawa