Jaki powinien być zakres informacji poprzedzającej udzielenie zgody na biobankowanie ludzkiego materiału biologicznego?

Biobank gromadzący próbki i dane dla celów badań naukowych powinien przed uzyskaniem zgody uczestnika/dawcy udzielić mu zrozumiałej informacji obejmującej kwestie ważne z punktu widzenia uczestnika/dawcy. Zgodnie z badaniami społecznymi oraz rekomendacjami normatywnymi najczęściej dotyczy to informacji o: celu gromadzenia próbek i danych; zakresie wykorzystania próbek i danych, w tym możliwym do opisania rodzaju badań w jakich będą one wykorzystywane; ryzyku i uciążliwościach związanego z pobieraniem materiału biologicznego i danych oraz uczestnictwem w projekcie; rodzaju i metodzie pobrania materiału biologicznego; zakresie pozyskiwanych danych; zasadach powtórnego kontaktu, w tym odnowienia i poszerzenia zakresu wyrażonej zgody; zasadach ochrony danych; o administratorze danych osobowych oraz inspektorze ochrony danych osobowych; planowanym wykorzystaniu dokumentacji medycznej; prawie do odmowy udziału w projekcie; prawie do wycofania się z projektu na każdym jego etapie; zasadach informowania o wynikach badań istotnych klinicznie dla uczestnika; o możliwości i zasadach udostępniania zgromadzonego materiału i/lub danych, w tym szczególnie podmiotom komercyjnym i zagranicznym; aktualnej lub planowanej działalności komercyjnej biobanku; właścicielu biobanków; źródle finansowania biobanków. Jeśli na etapie pobierania materiału biologicznego Biobank nie może dokładnie określić rodzaju oraz celu przyszłych projektów naukowych, należy uzyskać od uczestnika zgodę na długotrwałe przechowywanie materiału i danych oraz możliwość ich wielokrotnego użycia w badaniach naukowych w zakresie możliwych do określenia celów badawczych. Biobank powinien również wyraźnie poinformować, że nie będzie udostępniał gromadzonych danych podmiotom, które nie prowadzą działalności związanej z badaniami naukowymi lub praktyką medyczną, w tym np. zakładom ubezpieczeniowym lub pracodawcom. Uczestnik może zgodzić się na wykorzystanie materiału biologicznego tylko w pewnym zakresie oraz musi mieć prawo do wycofania wcześniej wyrażonej zgody (w takim zakresie jak jest to technicznie możliwe, np. z ograniczeniami dotyczącymi wcześniej udostępnionych zanonimizowanych próbek).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
Skontaktuj się z odpowiednią placówką

 -
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław
 -
Katedra i Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Chodźki 7 (Collegium Didacticum)
Lublin