Jak wyeksportować dane o kolekcjach z Platformy Centralnej do katalogu europejskiego Directory?

Aby wyeksportować dane o kolekcjach do Directory należy po zalogowaniu do Platformy Centralnej wybrać w menu bocznym „Biobank” a następnie w kolumnie „Akcje” wybrać ikonę strzałki. Platforma wygeneruje informacje o kolekcjach możliwych do przekazania do Directory. W następnym kroku mamy możliwość eksportu wszystkich informacji o naszym biobanku i zgromadzonych kolekcjach wybierając „EKSPORT” w prawym górnym rogu, lub możliwość eksportu informacji jedynie o wybranych kolekcjach wybierając w ich wierszu ikonę strzałki.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
Skontaktuj się z odpowiednią placówką

 -
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław
 -
Zakład Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej – Biobank Fahrenheita BBMRI.pl przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
Dębinki 7, 80-211
Gdańsk
 -
Pracownia Biobank Uniwersytetu Łódzkiego
Pomorska 139
90-235 Łódź