Jak wyeksportować dane o kolekcjach na Platformę Centralną?

Dane można przekazać na kilka sposobów:
1) uzupełniając informacje ręcznie po zalogowaniu do Platformy
2) eksportując dane o kolekcjach i próbkach z pliku w formacie xml lub csv
3) eksportując informacje bezpośrednio z posiadanego oprogramowania typu BIMS (np. BBMS lub eBiobank)

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
Skontaktuj się z odpowiednią placówką

 -
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław
 -
Zakład Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej – Biobank Fahrenheita BBMRI.pl przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
Dębinki 7, 80-211
Gdańsk
 -
Pracownia Biobank Uniwersytetu Łódzkiego
Pomorska 139
90-235 Łódź