Czym są porównania wewnątrzlaboratoryjne?

Zorganizowanie, wykonanie i ocena pomiarów lub badań tego samego lub podobnych obiektów, w tym samym laboratorium, zgodnie z uprzednio określonymi warunkami (https://isoslownik.pl/start).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
Skontaktuj się z odpowiednią placówką

 -
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław
 -
Biobank Świętokrzyski
Podzamcze 45
26- 060 Chęciny