Czy w sytuacji kiedy przyjmowana jest kolekcja próbek bez dokumentacji (w tym np. danych osobowych, kontaktowych, albo dotyczącej zakresu zgody osoby, od której pochodzą) należy występować o zgodę komisji bioetycznej?

W sytuacji, gdy okoliczności prowadzenia badania mogą budzić wątpliwości, zakres udzielonej zgody nie jest udokumentowany, albo brak jest możliwości ponownego kontaktu z osobami, od których próbki pochodzą, należy zwrócić się o opinię do właściwej komisji bioetycznej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
Skontaktuj się z odpowiednią placówką

 -
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław
 -
Katedra i Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Chodźki 7 (Collegium Didacticum)
Lublin