Czy w sytuacji, kiedy biobank przekazuje dane osobowe naukowcom w celu prowadzania badań naukowych, to powinien zawrzeć z nimi umowę o powierzenie przetwarzania danych?

Nie musi tego robić, jeśli przekazane dane nie pozwalają na identyfikację osoby, od której pochodzą. Natomiast jeśli dane te nie zostały zanonimizowane to pomiędzy biobankiem a naukowcem powstaje relacja administrator-administrator danych i należy podpisać umowę o udostępnienie danych. Umowa o powierzenie przetwarzania danych zawierana powinna być przez biobank z podmiotami, które samodzielnie nie określają celu przetwarzania a jedynie wykonują usługi na rzecz biobanku np. podmiot oferujący zewnętrze usługi informatyczne dla biobanku lub laboratorium wykonujące zlecone badania na próbce i danych. Zasadniczo należy dążyć, tak dalece jak to możliwe, do unikania przekazywania danych osobowych.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
Skontaktuj się z odpowiednią placówką

 -
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław
 -
Katedra i Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Chodźki 7 (Collegium Didacticum)
Lublin