Czy utworzenie biobanku musi być poprzedzone opinią komisji bioetycznej?

Zalecane jest uzyskanie pozytywnej opinii komisji bioetycznej w związku z tworzeniem biobanku. Choć opinie komisji bioetycznej bezwzględnie wymagane są przy prowadzeniu eksperymentów medycznych, w tym badaniach na ludzkim materiale biologicznym, a działalność w zakresie gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji materiału biologicznego do celów naukowych nie stanowi eksperymentu medycznego, to ze względu na troskę o zaufanie społeczne, utrzymywanie wysokich standardów etycznych i prawnych od samego początku gromadzenia materiału i danych oraz transparentność procesu biobankowania, zaleca się uzyskać pozytywną opinię komisji bioetycznej na utworzenie biobanku.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
Skontaktuj się z odpowiednią placówką

 -
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław
 -
Katedra i Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Chodźki 7 (Collegium Didacticum)
Lublin