Czy RODO i ustawa o ochronie danych dotyczą biobanku, który nie przetwarza danych identyfikujących dawcy?

Przetwarzając dane, które nie identyfikują dawcy, biobank jest zwolniony ze stosowania przepisów regulujących ochronę danych osobowych, w tym przepisów wynikających z RODO. Powinien jednak dochować staranności w zakresie ochrony posiadanych danych oraz zabezpieczyć się przed prawdopodobieństwem przypadkowej identyfikacji, zwłaszcza w przypadku łączenia baz danych.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
Skontaktuj się z odpowiednią placówką

 -
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław
 -
Katedra i Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Chodźki 7 (Collegium Didacticum)
Lublin