Czy prowadząc badania naukowe na ludzkich próbkach biologicznych na podstawie opinii komisji bioetycznej wydanej przed 1 stycznia 2021 r należy ubiegać się o nową opinię?

Nie ma konieczności ubiegania się o nową opinię. Nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2021 roku nie dotyczy badań rozpoczętych przed tą datą.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
Skontaktuj się z odpowiednią placówką

 -
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław
 -
Katedra i Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Chodźki 7 (Collegium Didacticum)
Lublin