Czy materiał pobrany do celów klinicznych może być zgromadzony w biobanku i wykorzystany do badań naukowych?

Tak, jeśli dawca udzielił zgody na wykorzystanie jego materiału i danych na taki cel. Jeśli zgoda dawcy nie została udokumentowana i nie ma możliwości skontaktowania się z dawcą, biobank może zgromadzić materiał i dane pod warunkiem przeprowadzenia anonimizacji materiału i danych oraz uzyskania pozytywnej opinii komisji bioetycznej

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
Skontaktuj się z odpowiednią placówką

 -
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław
 -
Katedra i Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Chodźki 7 (Collegium Didacticum)
Lublin