Czy mając wdrożony system PN-EN ISO 9001:2015-10 w organizacji lub pokrewny, należy wszystkie procedury na spełnienie wymagań SJBP, przygotowywać od nowa?

Nie, jeżeli w jednostce jest wdrożony system SZiZJ to możliwa jest integracja systemów w celu spełnienia wymagań SJBP

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
Skontaktuj się z odpowiednią placówką

 -
Biobank Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. Borowska 211A
50-556 Wrocław
 -
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław