Czy korzystanie z Platformy Centralnej przez członków PSB jest obligatoryjne?

Nie, członkowie PSB mogą zdecydować jakich rozwiązań IT chcą używać (centralnych czy rozproszonych). Mogą również nie upubliczniać danych o swoich kolekcjach w żadnej z dostępnych form.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
Skontaktuj się z odpowiednią placówką

 -
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław
 -
Zakład Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej – Biobank Fahrenheita BBMRI.pl przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
Dębinki 7, 80-211
Gdańsk
 -
Pracownia Biobank Uniwersytetu Łódzkiego
Pomorska 139
90-235 Łódź