Czy konieczna jest opinia komisji bioetycznej jedynie na pobieranie materiału biologicznego, który potem może być wykorzystany do prowadzenia badań naukowych?

W sytuacji, jeśli materiał jest pobierany dla celów klinicznych (np. diagnostycznych, terapeutycznych) opinia komisji bioetycznej nie jest wymagana, ale jeśli materiał będzie w przyszłości wykorzystywany do badań naukowych to będzie ona konieczna. Działalność w zakresie gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji materiału biologicznego do celów naukowych nie stanowi eksperymentu medycznego, a zatem opinia komisji bioetycznej w tej materii nie jest obligatoryjna, ale jest zalecana, szczególnie w przypadku pobierania materiału biologicznego związanego z naruszeniem ciągłości tkanek (np. pobranie krwi) oraz gromadzeniem danych wrażliwych na cele badań naukowych. Dlatego w biobankach, albo w innych podmiotach, które planują prowadzić badania naukowe na pobranym materiale biologicznym warto od początku (tzn. od momentu pobrania) zadbać o pozytywną opinię komisji bioetycznej na wykorzystanie pobranego materiału na cele badań naukowych. Należy pamiętać również o zgodzie osoby, od której materiał pochodzi na wykorzystanie pochodzącego od niej materiału i danych na cele naukowe.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
Skontaktuj się z odpowiednią placówką

 -
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław
 -
Katedra i Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Chodźki 7 (Collegium Didacticum)
Lublin