Czy Biobank posiadający w swoich zasobach jedną lub dwie osoby może być dobrym kandydatem do spełnienia wymagań SJBP

Zasadniczo struktura organizacyjna Biobanku wymusza zatrudnienie przynajmniej 2 osób, w tym Kierownika Biobanku. Niemniej jest możliwe, aby Biobank dysponujący niewielką kadrą, spełnił wymogi SJBP

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
Skontaktuj się z odpowiednią placówką

 -
Biobank Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. Borowska 211A
50-556 Wrocław
 -
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław