Czy badacz lub biobank, który otrzymuje od innego podmiotu dane zanonimizowane jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe?

Badacz lub biobank, który otrzymuje od innego podmiotu dane zakodowane w ten sposób, że są one dla niego nieidentyfikowalne i nie ma możliwości zidentyfikowania pacjentów/uczestników badania nie jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe. W umowie przekazanie danych (DTA, MTA) powinien być wyraźnie zaznaczony brak możliwości odkodowania danych.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
Skontaktuj się z odpowiednią placówką

 -
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław
 -
Katedra i Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Chodźki 7 (Collegium Didacticum)
Lublin