Co określamy jako cykl życia próbki?

Cykl życia (ang. life cycle) – następujące po sobie i wzajemnie powiązane procesy, w szczególności procesy technologiczne dotyczące materiału biologicznego i związanych z nim danych począwszy od wejścia przez Biobank w posiadanie materiału biologicznego (np. poprzez jego pobranie intencjonalne lub nieintencjonalne wykonywane na odpowiedzialność Biobanku, poprzez nabycie lub odbioru i skończywszy na dystrybucji lub usunięciu (Standardy jakości dla biobanków polskich, 2019).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
Skontaktuj się z odpowiednią placówką

 -
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław
 -
Biobank Świętokrzyski
Podzamcze 45
26- 060 Chęciny