„Biobank we wrocławskim Łukasiewicz-PORT wznowił przyjmowanie pacjentów” – brandsit.pl

Biobank Łukasiewicz-PORT, który pełni funkcję Krajowego Ośrodka Wiodącego ds. Biobankowania, działa od 2012 r. Zgromadził próbki materiału biologicznego od ponad 8,6 tys. mieszkańców Dolnego Śląska.

Więcej pod linkiem:

Łukasz Pawlak

Autor:Łukasz Pawlak