Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

W ramach zadania wypracowano narzędzia i usługi pozwalające zaimplementować SZIZJ w każdym biobanku; są to:

1
Podręcznik „Standardy Jakości dla Biobanków Polskich” (SJBP) - przyjazny i skuteczny przewodnik łączący wymagania norm i przepisów prawnych z doświadczeniem praktycznym w pracy w organizacjach biobankujących materiał biologiczny w całej Polsce
2
Szkolenia i webinary dla Członków/Obserwatorów Polskiej Sieci Biobanków obejmujące tematykę wymagań SJBP oraz poruszające bieżące problemy/oczekiwania w obszarze biobankowania
3
Konsulting dla biobanków działających w Polskiej Sieci Biobanków (PSB) w zakresie przygotowania do spełnienia wymagań SJBP, doskonalenia istniejących zasobów oraz infrastruktury
4
Dokumentacja systemowa, spełniająca wymagania PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz PN-EN ISO 20387:2021-01, udostępniana biobankom po pierwszym i drugim audycie, wraz z podręcznikiem SJBP.