Wroclaw Medical University

Research team

Portrait: - mgr inż Agnieszka Matera-Witkiewicz - specjalistą ds. Biobanku
mgr inż
Agnieszka Matera-Witkiewicz
specjalistą ds. Biobanku

doktor nauk farmaceutycznych (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu), mgr inż biotechnologii (Politechnika Łódzka), Menedżer Projektów Badawczo-Rozwojowych (Wyższa Szkoła Bankowa), Badania Kliniczne- metodologia, organizacja i zarządzanie (Uniwersytet Jagielloński); twórczyni koncepcji utworzenia i założycielka oraz kierownik Biobanku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu- pierwszego w Polsce Biobanku z certyfikacją ISO 9001:2015 w zakresie procesów biobankowania, za co otrzymała nagrodę specjalną konkursu LUMEN-Leaders in University Management pod patronatem Fundacji Rektorów Polskich oraz The World University Rankings; Koordynator ds. Jakości BBMRI.pl; Ekspert ds. jakości i auditor w BBMRI-ERIC, certyfikowany auditor wiodący ISO 9001:2015 CQI i IRCAA; członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w KT Biotechnologia, Ekspert techniczny ISO w TC Biotechnology w grupie roboczej WG2 Biobanking and Bioresources; Współtwórczyni koncepcji i współautorka Standardów Jakości dla Biobanków Polskich– wytycznych w zakresie zarządzania jakością  w biobankach; Współtwórczyni projektu stworzenia sieci Biobanków w Polsce w ramach Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC; koordynuje pracami grupy eksperckiej QMS w ramach BBMRI.pl i Polskiej Sieci Biobanków; odpowiada m.in. za aktywności związane z biobankowaniem w zakresie projektu PICTURE: Population cohort studies of Wroclaw Citizens.

Portrait: -  Joanna Gleńska-Olender - specjalistą ds. Biobanku
Joanna Gleńska-Olender
specjalistą ds. Biobanku

doktor nauk biologicznych, specjalizacja mikrobiologia.  Ukończyła studia podyplomowe „Menedżer komercjalizacji i transferu wiedzy” oraz „Zarządzanie organizacjami ochrony zdrowia”. Karierę zawodową rozpoczęła jako nauczyciel akademicki. Z biobankowaniem ludzkiego materiału biologicznego związana od 2013 roku. Współtwórczyni projektu stworzenia sieci Biobanków w Polsce w ramach Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC. Ekspert, Audytor Wiodący i Trener SZJ w projekcie BBMRI.pl oraz na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Od czterech lat współpracuje z BBMRI-ERIC jako członek grup roboczych zajmujących się SZJ. Jest ekspertem technicznym w grupie BBMRI-ERIC – BBMRI.QM Services. Jest przedstawicielem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN) przy KT 287 ds.Biotechnologii oraz ekspertem w ISO TC 276 Biotechnologia, WG 2 Biobanking and Bioresources. Jest również współautorką Standardów jakości dla polskich Biobanków oraz Podręcznika dla Audytora.

Portrait: -  Michał Laskowski - specjalistą ds. Biobanku
Michał Laskowski
specjalistą ds. Biobanku

jest specjalistą ds. Biobanku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Koordynatorem ds. SZIZJ, audytorem wiodącym oraz trenerem w projekcie “Infrastruktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”. Diagnosta laboratoryjny od początku kariery zawodowej związany z biobankowaniem, posiadający doświadczenie zarówno z zakresu procesów technologicznych w biobankowaniu, jak i systemów zapewnienia i zarządzania jakością. Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego KT 287 ds. Biotechnologii, Ekspert ISO/TC/276 WG2 Biobanking and Bioresources oraz WG4 Bioprocessing, CQI and IRCA Certified ISO 9001:2015 Lead Auditor.

Co-workers

Patrycja Sitek
Koordynator ds. SZiZJ
Karolina Zagórska
Ekspert ds. SZiZJ
Małgorzata Witoń
Koordynator ds. SZiZJ
Magdalena Krupińska
Specjalista ds SZIZJ
Aleksandra Wolska
Specjalista ds SZIZJ