Misja PSB

Jak dołączyć?

1
BBMRI - Biobanking and BioMolelular resources Research Infrastructure Poland
Napisz do nas biobank@wum.edu.pl
2
BBMRI - Biobanking and BioMolelular resources Research Infrastructure Poland
Wypełnij ankiety
3
BBMRI - Biobanking and BioMolelular resources Research Infrastructure Poland
Podpisz kartę członkowską
Membership card