Czy prowadzenie badań naukowych na danych medycznych wymaga pozytywnej opinii komisji bioetycznej?

W przepisach prawa polskiego nie ma wymogu uzyskania pozytywnej opinii zgody komisji bioetycznej na prowadzenie badań na danych medycznych, choć taki wymóg może być nałożony przez podmiot finansujący badania np. szpital, uniwersytet, instytut, grantodawcę. Uzyskanie takiej opinii byłoby zalecane ze względu na zachowanie wysokich standardów ochrony prywatności uczestników badań, szczególnie w przypadkach, gdy dane mogłyby pozwolić na identyfikację osób, od których pochodzą. Niezależnie od opinii komisji bioetycznej, należy zawsze pamiętać o uzyskaniu zgody pacjentów na przetwarzanie i wykorzystywania danych pacjentów dla celów badań naukowych.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
Skontaktuj się z odpowiednią placówką

 -
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław
 -
Katedra i Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Chodźki 7 (Collegium Didacticum)
Lublin