Czy na prowadzenie badań na ludzkich próbkach biologicznych potrzebna jest pozytywna opinia komisji bioetycznej?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która weszła w życie 1 stycznia 2021 r.  prowadzenia badań na ludzkim materiale biologicznym jest eksperymentem medycznym. Oznacza to, że podlega wymogom eksperymentu, a więc pozytywna opinia komisji bioetycznej jest bezwzględnie konieczna.

Zalecane jest uzyskanie opinii komisji bioetycznej w przypadku pobierania materiału biologicznego związanego z naruszeniem ciągłości tkanek (np. pobranie krwi) oraz gromadzeniem danych wrażliwych na cele badań naukowych.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
Skontaktuj się z odpowiednią placówką

 -
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław
 -
Katedra i Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Chodźki 7 (Collegium Didacticum)
Lublin