www.nationalcprassociation.com

 

 

 

Szkolenie ze Standardów Jakości dla Biobanków Polskich cz. I

 

18 czerwca 2019,

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Bioblioteczno-Informacyjne, ul. Żwirki i Wigury 63, sala 122 i 128, Warszawa

 

Wydarzenia