Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
wydarzenia (2)
www.nationalcprassociation.com
 

  

 

 

 

 

 

06-08.11.2019 Łódź

Podsumowanie III Krajowej Naukowo-Szkoleniowej Konferencji Biobanków Polskich

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji naukowo-szkoleniowej biobanków polskich, organizowanej w listopadzie 2019 r. w Łodzi. Konferencja kierowana jest głównie do osób zarządzających i pracujących w biobankach i biorepozytoriach na terenie naszego kraju, jak i osób mających pod swoją opieką kolekcje materiału biologicznego. Podczas konferencji zapoznają się Państwo z aktualnościami projektu utworzenia Polskiej Sieci Biobanków, a także z badaniami naukowymi prowadzonymi w Polsce w oparciu o ludzki materiał biologiczny. Celem konferencji jest również nawiązanie współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami biobankującymi. Gorąco zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami poniżej.
 

 

 

 

Szkolenie ze Standardów Jakości dla Biobanków Polskich cz. I

 

18 czerwca 2019,

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Bioblioteczno-Informacyjne, ul. Żwirki i Wigury 63, sala 122 i 128, Warszawa

 

 

 

 

II KRAJOWA NAUKOWO-SZKOLENIOWA KONFERENCJA BIOBANKÓW POLSKICH

Próbki, kolekcje, dane w biobankowaniu

 

11-12 października 2018 r.

 

PORT - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Stabłowicka 147, bud. 1A, Wrocław

Wydarzenia