Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
wydarzenia (2)
www.nationalcprassociation.com

 

 

 

Szkolenie ze Standardów Jakości dla Biobanków Polskich cz. I

 

18 czerwca 2019,

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Bioblioteczno-Informacyjne, ul. Żwirki i Wigury 63, sala 122 i 128, Warszawa

 

 

 

 

II KRAJOWA NAUKOWO-SZKOLENIOWA KONFERENCJA BIOBANKÓW POLSKICH

Próbki, kolekcje, dane w biobankowaniu

 

11-12 października 2018 r.

 

PORT - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Stabłowicka 147, bud. 1A, Wrocław

 
19-20.04.2018 Lublin

SAMODZIELNA PRACOWNIA SOCJOLOGII MEDYCYNY UM W LUBLINIE

ZAKŁAD ETYKI I FILOZOFII CZŁOWIEKA UM W LUBLINIE

KONSORCJUM BBMRI.PL

zapraszają na

 

OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ Ciało ludzkie w badaniach naukowych - aspekty filozoficzne, prawne i społeczne

 

Termin konferencji: 19-20 kwietnia 2018 roku

 

Miejsce konferencji: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Collegium Novum, Aleje Racławickie 1, 20-059 Lublin

 

  

 

 

 

 

 

13-14.10.2017 Wrocław
Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji naukowo-szkoleniowej biobanków polskich, organizowanej w październiku 2017 we Wrocławiu. Konferencja kierowana jest głównie do osób zarządzających i pracujących w biobankach i biorepozytoriach na terenie naszego kraju, jak i osób mających pod swoją opieką kolekcje materiału biologicznego. Podczas konferencji zapoznają się Państwo z planami tworzenia Polskiej Sieci Biobanków, projektem utworzenia krajowych standardów mających obowiązywać w biobankach i biorepozytoriach, oraz tematyką związaną z bezpieczeństwem informacji. Celem konferencji jest również nawiązanie współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami biobankującymi. Gorąco zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami poniżej.

Wydarzenia