www.nationalcprassociation.com

 

 

 

II KRAJOWA NAUKOWO-SZKOLENIOWA KONFERENCJA BIOBANKÓW POLSKICH

Próbki, kolekcje, dane w biobankowaniu

 

11-12 października 2018 r.

 

PORT - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Stabłowicka 147, bud. 1A, Wrocław

 
19-20.04.2018 Lublin

SAMODZIELNA PRACOWNIA SOCJOLOGII MEDYCYNY UM W LUBLINIE

ZAKŁAD ETYKI I FILOZOFII CZŁOWIEKA UM W LUBLINIE

KONSORCJUM BBMRI.PL

zapraszają na

 

OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ Ciało ludzkie w badaniach naukowych - aspekty filozoficzne, prawne i społeczne

 

Termin konferencji: 19-20 kwietnia 2018 roku

 

Miejsce konferencji: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Collegium Novum, Aleje Racławickie 1, 20-059 Lublin

 

  

 

 

 

 

 

13-14.10.2017 Wrocław
Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji naukowo-szkoleniowej biobanków polskich, organizowanej w październiku 2017 we Wrocławiu. Konferencja kierowana jest głównie do osób zarządzających i pracujących w biobankach i biorepozytoriach na terenie naszego kraju, jak i osób mających pod swoją opieką kolekcje materiału biologicznego. Podczas konferencji zapoznają się Państwo z planami tworzenia Polskiej Sieci Biobanków, projektem utworzenia krajowych standardów mających obowiązywać w biobankach i biorepozytoriach, oraz tematyką związaną z bezpieczeństwem informacji. Celem konferencji jest również nawiązanie współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami biobankującymi. Gorąco zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami poniżej.

 

  

 

 

 

 

 

06-08.11.2019 Łódź
Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji naukowo-szkoleniowej biobanków polskich, organizowanej w listopadzie 2019 r. w Łodzi. Konferencja kierowana jest głównie do osób zarządzających i pracujących w biobankach i biorepozytoriach na terenie naszego kraju, jak i osób mających pod swoją opieką kolekcje materiału biologicznego. Podczas konferencji zapoznają się Państwo z aktualnościami projektu utworzenia Polskiej Sieci Biobanków, a także z badaniami naukowymi prowadzonymi w Polsce w oparciu o ludzki materiał biologiczny. Celem konferencji jest również nawiązanie współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami biobankującymi. Gorąco zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami poniżej.
 

Wydarzenia