Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
www.nationalcprassociation.com

Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie jest instytucją szkolnictwa wyższego o ugruntowanej pozycji na polskim i międzynarodowym rynku edukacyjnym. Zainteresowania badawcze pracowników UML koncentrują się na medycynie i pokrewnych dziedzinach i są blisko powiązane z priorytetowymi kierunkami badań wskazanymi w polskich i europejskich strategiach badawczo-rozwojowych.

Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, wchodzący w skład Wydziału Nauk o Zdrowiu, prowadzi badania w dziedzinie bioetyki, etyki medycznej, prawa medycznego i społecznego oraz kulturalnych uwarunkowań zdrowia człowieka. W ostatnich latach badacze zatrudnieni w Zakładzie skupiają się na kwestiach etycznych i prawnych związanych z nowymi technologiami i biobankowaniem. W skład zespołu badawczego wchodzą lekarze, filozofowie, etycy, prawnicy i specjaliści z zakresu nauk społecznych. Niektórzy z nich są członkami międzynarodowych i krajowych zespołów roboczych w zakresie nowych technologii: European Group on Ethics in Science and New Technologies w Komisji Europejskiej, grup eksperckich powołanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP w celu opracowania regulacji dotyczących biobankowania, diagnostyki genetycznej i badań biomedycznych. W ostatnim czasie Zakład zrealizował projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki: Krajowy biobank genetyczny szansą na rozwój genomiki populacyjnej.