Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Centralny Bank Tkanek i Materiału Genetycznego, Gdański Uniwersytet Medyczny
www.nationalcprassociation.com

 

Centralny Bank Tkanek i Materiału Genetycznego, Gdański Uniwersytet Medyczny

 

Najważniejszą częścią funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest prowadzenie działalności naukowej, gdyż to innowacyjne badania tworzą znakomitą bazę dla nowoczesnych i efektywnych metod nauczania. Naukowa doskonałość GUMed została w 2012 roku potwierdzona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP poprzez nadanie Wydziałowi Farmaceutycznemu z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, w którego skład wchodzi Centralny Bank Tkanek i Materiału Genetycznego, statusu Krajowego Ośrodka Wiodącego w zakresie nauk farmaceutycznych.

Głównym obszarem badań prowadzonych przez Gdański Uniwersytet Medyczny jest poszukiwanie innowacyjnych leków i opracowywanie rozwiązań terapeutycznych, które będą w stanie zrewolucjonizować obecnie stosowane sposoby leczenia, zwłaszcza w przypadku chorób nieuleczalnych.

Uniwersytet posiada bogatą i różnorodną infrastrukturę badawczą i kliniczną kilkoma wyspecjalizowanymi jednostkami, jak Centrum Medycyny Inwazyjnej – jeden z najnowocześniejszych szpitali w Europie. Kadra naukowa GUMed współpracuje blisko z lekarzami, co pozwala na łatwy dostęp do materiału biologicznego i realizację projektów z udziałem wielu partnerów. Naukowcy mają także dostęp do zasobów Laboratorium Terapii Komórkowej i Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej. Laboratorium Terapii Komórkowej spełnia standardy Dyrektywy UE w zakresie gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania ludzkich komórek i tkanek i zapewnia najwyższe standardy pracy z hodowlami komórkowymi, co jest szczególnie istotne w przypadku długoterminowego przechowywania komórek. Centralny Bank Tkanek i Materiału Genetycznego jest unikalną jednostką przygotowaną do przechowywania znacznych ilości próbek tkankowych i próbek innego rodzaju pozyskanych w ramach dużych programów populacyjnych.