Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Biobank Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii, Krajowy Ośrodek Wiodący.
www.nationalcprassociation.com

Biobank Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii, Krajowy Ośrodek Wiodący w zakresie biobankowania.

 

Krajowy Ośrodek Wiodący w Zakresie Biobankowania, Biobank Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii.

Jest jednym z największych biobanków populacyjnych i specjalistycznych na terenie Polski. Przechowuje ponad 140 tyś. próbek materiału biologicznego zgromadzonego w trakcie badań populacyjnych, kolekcje próbek pochodzących od pacjentów kardiologicznych, reumatologicznych i onkologicznych. Gromadzony materiał biologiczny pozwala na wykonanie badań u każdego pacjenta na wielu poziomach poczynając od badań genetycznych, poprzez transkryptomikę i metabolomikę. Głównym nurtem działalności naukowej KOW jest badanie przyczyn powstawania chorób sercowo-naczyniowych. Od 2013 roku Ośrodek jest zaangażowany w tworzenie sieci biobanków polskich, której trzon tworzy wraz z pozostałymi beneficjentami projektu BBMRI.pl. KOW był również beneficjentem projektu w ramach FP7 – BBMRI-LPC, oraz H2020 – Adopt BBMRI-ERIC. Obecnie koordynuje prace Konsorcjum BBMRI.pl oraz prowadzi własne badanie populacyjne na terenie Dolnego Śląska.

 

Zespół

 

dr n. biol. Elżbieta Gocek - Krajowy Koordynator ds. Biobankowania, Dyrektor KOW

Jest absolwentką Wydziału Biotechnologii  Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2005-2009 realizowała pracę doktorską dotyczącą mechanizmu różnicowania komórek ostrych białaczek szpikowych pod wpływem witaminy D3. Odbyła staże podoktorskie w Rutgers, New Jersey Medical School (USA) oraz Ben Gurion University of the Negev (Izrael). Jej główne zainteresowania naukowe to podstawy molekularne zaburzeń nowotworowych, ich diagnostyka oraz immunoterapia. Obecnie koordynuje projekt tworzenia Polskiej Sieci Biobanków oraz odpowiada za wprowadzenie polskich placówek do europejskiej sieci współpracy BBMRI-ERIC.

 

prof. dr hab. med. Leszek Kalinowski - Zastępca Krajowego Koordynatora ds. Biobankowania

Kierownik Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista analityki klinicznej. Współorganizator Centralnego Banku Tkanek i Materiału Genetycznego. Prof. Kalinowski wraz z zespołem pracowników GUMed od początku uczestniczy w pracach na rzecz BBMRI.pl. Jego zainteresowania związane są z badaniem podstaw molekularnych cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych.

 

dr hab. med. Wiktor Kuliczkowski - Konsultant ds. klinicznych, lekarz medycyny

Jest absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu, specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii. Pracę doktorską obronił w 2004 r. w Klinice Kardiologii Wrocławskiej AM. Jego zainteresowania koncentrują się wokół markerów chorób sercowo-naczyniowych, a w szczególności dysfunkcji płytek krwi. Dr Kuliczkowski od początku współuczestniczy w pracach na rzecz rozwoju Biobanku

 

dr n. biol. Magdalena Grodecka - Kierownik Laboratorium Biobanku

Absolwentka biotechnologii na Politechnice Wrocławskiej i studiów podyplomowych PHARMED na Université Libre w Brukseli. Stopień naukowy doktora w specjalności immunochemia zdobyła w 2011 roku w IITD PAN we Wrocławiu. Zajmowała się charakterystyką białek membranowych, przeciwciał monoklonalnych i VHH. Odbyła staże naukowe we Francji, Irlandii i Belgii. Pracowała w Ambasadzie RP w Tbilisi jako osoba odpowiedzialna za projekty pomocy rozwojowej i współpracę naukową. Stypendystka FNP, MSZ Republiki Francuskiej i federacji Pharma Train.

 

mgr Paweł Mielczarek - Specjalista ds. diagnostyki i biobankowania, diagnosta laboratoryjny

Absolwent kierunku Analityka Medyczna Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w laboratoriach Dolnośląskiego Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu. Główne zainteresowania w obszarze diagnostyki mikrobiologicznej.

  

mgr Weronika Wangert - Specjalista ds. diagnostyki i biobankowania, diagnosta laboratoryjny

Absolwentka kierunku Analityka Medyczna na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Po studiach rozpoczęła pracę w Medycznym Instytucie Badawczym Centrum ALL-MED we Wrocławiu, gdzie jako koordynator brała udział w pracy przy badaniach klinicznych. Doświadczenie w zawodzie diagnosty laboratoryjnego zdobywała w wieloprofilowym laboratorium szpitalnym firmy Diagnostyka w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu. Główne zainteresowania w dziedzinie immunologii.

 

mgr Marta Petrykowska - Specjalista ds. diagnostyki i biobankowania, diagnosta laboratoryjny

Absolwentka kierunku Analityka Medyczna na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w Dolnośląskim Centrum Onkologii oraz w wieloprofilowym laboratorium firmy Diagnostyka. Główne zainteresowania w obszarze hematologii. 

  

mgr Daria Stankiewicz - Sekretarz Konsorcjum BBMRI.pl

Absolwentka kierunku biotechnologia medyczna na Collegium Medicum w Bydgoszczy, chemii biologicznej na Uniwersytecie Wrocławskim i studiów podyplomowych ”Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Posiada dużą wiedzę z zakresu nauk biomedycznych i bogate doświadczenie zawodowe w zakresie wsparcia administracyjnego przy realizacji projektów naukowych oraz infrastrukturalnych w Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii.

 

mgr Piotr Marchel - Specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych projektu

Ukończył studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Zawodowo zajmuje się rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz krajowych.