Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Biobank Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii, Krajowy Ośrodek Wiodący.
www.nationalcprassociation.com

Biobank Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii, Krajowy Ośrodek Wiodący w zakresie biobankowania.

 

Krajowy Ośrodek Wiodący w Zakresie Biobankowania, Biobank Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii.

Jest jednym z największych biobanków populacyjnych i specjalistycznych na terenie Polski. Przechowuje ponad 120 tyś. pojedynczych próbek materiału biologicznego zgromadzonego w trakcie badań populacyjnych, kolekcje próbek pochodzących od pacjentów kardiologicznych, reumatologicznych i onkologicznych. Gromadzony materiał biologiczny pozwala na wykonanie badań u każdego pacjenta na wielu poziomach poczynając od badań genetycznych, poprzez transkryptomikę i metabolomikę. Głównym nurtem działalności naukowej KOW jest badanie przyczyn powstawania chorób sercowo-naczyniowych. Od 2013 roku Ośrodek jest zaangażowany w tworzenie sieci biobanków polskich, której trzon tworzy wraz z pozostałymi beneficjentami projektu BBMRI.pl. KOW jest również beneficjentem projektu w ramach FP7 – BBMRI-LPC, oraz H2020 – Adopt BBMRI-ERIC. Obecnie koordynuje prace Konsorcjum BBMRI.pl oraz prowadzi własne badanie populacyjne na terenie Dolnego Śląska.

 

Zespół

dr n. med. Łukasz Kozera - Krajowy Koordynator ds. Biobankowania, Dyrektor KOW

Absolwent studiów doktoranckich w Instytucie Badań Sercowo-Naczyniowych na Wydziale Medycyny Uniwersytetu w Leeds w Wielkiej Brytanii. Po ich ukończeniu pracował w Klinice Reumatologii Instytutu Medycyny Molekularnej (również w Leeds), gdzie kierował bankiem tkanek oraz programem wykrywania nowoczesnych biomarkerów schorzeń reumatoidalnych. Dr n. med. Łukasz Kozera jest pomysłodawcą Biobanku Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii, a od 2013 r. pełni funkcję Krajowego Koordynatora ds. Biobankowania. W latach 2012-2014 pracował w zespołach eksperckich MNiSW zajmujących się ustawodawstwem w dziedzinie badań genetycznych, biomedycznych i biobankowania. Koordynuje powstanie Polskiej Sieci Biobanków oraz odpowiada za wprowadzenie polskich placówek do europejskiej sieci współpracy BBMRI-ERIC.

 

prof. dr hab. med. Leszek Kalinowski - Zastępca Krajowego Koordynatora ds. Biobankowania

Kierownik Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista analityki klinicznej. Współorganizator Centralnego Banku Tkanek i Materiału Genetycznego. Prof. Kalinowski wraz z zespołem pracowników GUMed od początku uczestniczy w pracach na rzecz BBMRI.pl. Jego zainteresowania związane są z badaniem podstaw molekularnych cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych.

 

dr hab. med. Wiktor Kuliczkowski - Konsultant ds. klinicznych, lekarz medycyny

Jest absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu, specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii. Pracę doktorską obronił w 2004 r. w Klinice Kardiologii Wrocławskiej AM. Jego zainteresowania koncentrują się wokół markerów chorób sercowo-naczyniowych, a w szczególności dysfunkcji płytek krwi. Dr Kuliczkowski od początku współuczestniczy w pracach na rzecz rozwoju Biobanku.

 

dr n. biol. Elżbieta Gocek - Kierownik Laboratorium Biobanku

Jest absolwentką Wydziału Biotechnologii  Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2005-2009 realizowała pracę doktorską dotyczącą mechanizmu różnicowania komórek ostrych białaczek szpikowych pod wpływem witaminy D3. Odbyła staże podoktorskie w Rutgers, New Jersey Medical School (USA) oraz Ben Gurion University of the Negev (Izrael). Jej główne zainteresowania naukowe to podstawy molekularne zaburzeń nowotworowych, ich diagnostyka oraz immunoterapia.

 

mgr Paweł Mielczarek - Specjalista ds. diagnostyki i biobankowania, diagnosta laboratoryjny

Absolwent kierunku Analityka Medyczna Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w laboratoriach Dolnośląskiego Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu. Główne zainteresowania w obszarze diagnostyki mikrobiologicznej.

 

mgr Weronika Wangert - Specjalista ds. diagnostyki i biobankowania, diagnosta laboratoryjny

Absolwentka kierunku Analityka Medyczna na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Po studiach rozpoczęła pracę w Medycznym Instytucie Badawczym Centrum ALL-MED we Wrocławiu, gdzie jako koordynator brała udział w pracy przy badaniach klinicznych. Doświadczenie w zawodzie diagnosty laboratoryjnego zdobywała w wieloprofilowym laboratorium szpitalnym firmy Diagnostyka w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu. Główne zainteresowania w dziedzinie immunologii.

 

mgr Magdalena Wybieralska – Specjalista ds. diagnostyki i biobankowania, diagnosta laboratoryjny

Absolwentka kierunku Analityka Medyczna Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w laboratoriach przy Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku i NZOZ „Ośrodku Medycznym Ziemo-Vita” we Wrocławiu. Główne zainteresowania to badania biochemiczne i immunochemiczne.

 

mgr Martyna Kurczyńska - Specjalista ds. biobankowania, diagnosta laboratoryjny

Jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w jednym z największych konsorcjów diagnostycznych na terenie Polski, firmie ALAB, w centralnym laboratorium w Warszawie. Pracując na stanowisku specjalisty ds. obsługi klienta, a także jako młodszy asystent miała możliwość poznania laboratorium na poszczególnych etapach jego funkcjonowania. Jej główne zainteresowania to biochemia i immunochemia. W Biobanku pracuje na stanowisku specjalisty od października 2014 roku.

 

Daria Stankiewicz - Sekretarz Konsorcjum BBMRI.pl

Absolwentka kierunku biotechnologia medyczna na Collegium Medicum w Bydgoszczy, chemii biologicznej na Uniwersytecie Wrocławskim i studiów podyplomowych ”Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Posiada dużą wiedzę z zakresu nauk biomedycznych i bogate doświadczenie zawodowe w zakresie wsparcia administracyjnego przy realizacji projektów naukowych oraz infrastrukturalnych w Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii.

 

dr n. biol. Magdalena Grodecka - Specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych projektu

Absolwentka biotechnologii na Politechnice Wrocławskiej i studiów podyplomowych PHARMED na Université Libre w Brukseli. Stopień naukowy doktora w specjalności immunochemia zdobyła w 2011 roku w IITD PAN we Wrocławiu. Zajmowała się charakterystyką białek membranowych, przeciwciał monoklonalnych i VHH. Odbyła staże naukowe we Francji, Irlandii i Belgii. W ostatnich latach pracowała w Ambasadzie RP w Tbilisi jako osoba odpowiedzialna za projekty pomocy rozwojowej i współpracę naukową. Stypendystka FNP, MSZ Republiki Francuskiej i federacji Pharma Train.