Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
www.nationalcprassociation.com

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu od wielu lat współpracuje ściśle z przemysłem farmaceutycznym (Hasco, USP Zdrowie, Polpharma) w zakresie rozwoju technologii farmaceutycznych. Została również podjęta współpraca w zakresie badań farmako-chemicznych z KGHM Polska Miedź. Na wniosek Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, w marcu 2015 roku została utworzona samodzielna jednostka: Pracownia Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego. W ramach projektu: "Budowa i wyposażenie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu" pracownia została wyposażona w nowoczesną aparaturę badawczo-naukową, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie wielu badań eksperymentalnych, m.in. w zakresie poszukiwania nowych biomarkerów, innowacyjnej diagnostyki medycznej, czy badań nad wielokierunkowym aspektem chorób populacyjnych. Pracownia niezależnie prowadzi własne prace badawcze we współpracy z wieloma ośrodkami naukowymi z macierzystej uczelni, z jednostek krajowych (Katedra Chemii Strukturalnej Politechniki Wrocławskiej, Katedra Chemii Bioorganicznej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutem Podstaw Chemii Żywności, Wydziału Biotechnologii i Nauk o żywności Politechniki Łódzkiej, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej akademii Nauk w Łodzi) oraz klinicznymi m.in: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, a także jednostkami zagranicznymi m.in. University of Limerick, Crystal Engineering Research Group.

Pracownicy Wydziału prowadzą dynamiczną działalność naukową i badawczo-rozwojową wykorzystując własną infrastrukturę oraz współpracując z innymi krajowymi i światowymi ośrodkami naukowymi, a także przemysłem farmaceutycznym i przedsiębiorstwami branży diagnostyki laboratoryjnej. Wynikiem tej działalności są wartościowe publikacje naukowe w uznanych czasopismach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym w periodykach z listy filadelfijskiej oraz udzielone patenty. Pracownicy Wydziału w latach 2012-2016 uczestniczyli w realizacji 47 projektów naukowych lub badawczo-rozwojowych, w tym 7 projektów międzynarodowych, 10 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a także kierowali lub brali udział w 4 projektach finansowanych ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 5 z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 17 z Narodowego Centrum Nauki oraz 4 z innych fundacji.