Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Chęcinach
www.nationalcprassociation.com

 

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Chęcinach

 

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne (RCN-T) to instytucja działająca w celu skupienia działań i inicjatyw lokalnych oraz regionalnych dla rozwoju gospodarczego województwa świętokrzyskiego oraz stymulowania współpracy pomiędzy szkołami wyższymi, jednostkami naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu i przedsiębiorstwami, ze szczególnym uwzględnieniem transferu nowoczesnych technologii i rozwoju przedsiębiorczości. Ważnym elementem działalności RCN-T jest prowadzenie procesów inwestycyjnych oraz tworzenie optymalnych warunków do inwestowania. Utworzenie RCN-T finansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. W ramach RCN-T powstał Biobank Świętokrzyski wraz z kompleksem laboratoriów badawczo wdrożeniowych.

W skład kompleksu laboratoriów badawczo-wdrożeniowych RCN-T wchodzą:

  • Biobank Świętokrzyski wraz z Publicznym Bankiem Komórek Macierzystych,
  • Laboratorium Badań Genetyki Medycznej,
  • Laboratorium Biomarkerów z pracownią autoimmunologiczną,
  • Laboratorium Nowych Biotechnologii,
  • Pracownia Bioinformatyki.

​W pełni zautomatyzowany Biobank RCN-T oraz laboratoria z nim współpracujące pozwalają na stworzenie podstaw do nowoczesnej ochrony zdrowia mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Wyniki badań uzyskane w Biobanku ukierunkowane będą na zwiększenie świadomości prozdrowotnej mieszkańców regionu. W konsekwencji doprowadzą do efektywnego zmniejszenia zachorowalności poprzez identyfikację i eliminację zagrożeń odpowiedzialnych za choroby cywilizacyjne.

Biobank Świętokrzyski RCN-T posiada laboratoria badawczo–wdrożeniowe wyposażone w specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie analiz naukowych i diagnostycznych, w tym w pełni zautomatyzowany system do przechowywania próbek. W skład automatycznego Biobanku wchodzą: bank +4°C, dający możliwość przechowywania próbek DNA oraz pomieszczenie wyposażone w 5 zamrażarek niskotemperaturowych do przechowywania próbek w temperaturze -80°C.

Zapraszamy do współpracy biobanki, ośrodki naukowo-badawcze, uczelnie wyższe oraz przedsiębiorców. Jesteśmy zainteresowani realizacją wspólnych przedsięwzięć i projektów naukowo-badawczych z zakresu biotechnologii medycznej.