www.nationalcprassociation.com

W dniu 21 sierpnia 2017 r. Prezes PKN powołał Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu do KT 287 ds. Biotechnologii. Na funkcję Reprezentantów zostały powołane Panie mgr Katarzyna Ferdyn i dr inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz.