www.nationalcprassociation.com

W ramach realizacji zadania „Wyznaczenie standardów biobankowania materiału biologicznego do celów naukowych; wcielenie wspólnych rozwiązań” zespół Z3 odpowiedzialny jest min. za przeprowadzenie audytów Systemu Zapewnienia i Zarządzania Jakością (SZiZJ) w jednostkach biobankujących, które przystąpiły do Polskiej Sieci Biobanków (PSB).

 

W dniu 21 sierpnia 2017 r. Prezes PKN powołał Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu do KT 287 ds. Biotechnologii. Na funkcję Reprezentantów zostały powołane Panie mgr Katarzyna Ferdyn i dr inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz.