www.nationalcprassociation.com

14 maja 2019 roku Zespół ds. Zapewnienia i Zarządzania Jakością Centrum Eksperckiego BBMRI.pl zaprezentował w grupie ekspertów WG6 BBMRI.QM service opracowane w ramach projektu „Infrastruktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC” Standardy Jakości dla Biobanków Polskich.

Dla Wszystkich Członków i Obserwatorów Polskiej Sieci Biobanków (PSB), którzy zaprosili lub w najbliższym czasie zaproszą Zespół Audytorów BBMRI.pl (realizatorzy zadania nr 3) w celu oceny w ich jednostkach Systemu Zapewnienia i Zarządzania Jakością (SZiZJ) zostaną udostępnione indywidulane dostępy do pierwszej w Polsce wersji Standardów Jakości dla Biobanków Polskich (SJBP) oraz Podręcznika dla Audytora (PA).

W dniu 12 października 2018 roku w ramach II Naukowo-Szkoleniowej Konferencji Biobanków Polskich orgaznizowanej przez Konsorcjum BBMRI.pl odbył się panel szkoleń poświęcony Systemowi Zapewnienia i Zarządzania Jakością (SZiZJ) w Biobanku. W szkoleniach zorganizowanych przez realizatorów Zadania 3 projektu „Infrastruktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC” wzięło udział około 60 uczestników na co dzień zajmujących się biobankowaniem ludzkiego materiału biologicznego.

W dniu 14 grudnia 2018 w Warszawie miała miejsce konferencja „Etyka badań naukowych” organizowana przez Komitet Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk Komitet Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Bioetyki i Bioprawa IF Uniwersytetu Warszawskiego . Eksperci BBMRI.pl mieli zaszczyt wygłosić dwa wykłady.