Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
QMS
www.nationalcprassociation.com

Członkowie oraz Obserwatorzy Polskiej Sieci Biobanków!

 

Od stycznia 2020 roku, w ramach aktywności szkoleniowej Zadania 3 projektu BBMRI.pl, zapraszamy na serię cyklicznych, bezpłatnych, otwartych webinarów dedykowanych biobankingowi. Ich celem jest dalsze rozwijanie wiedzy Członków i Obserwatorów Polskiej Sieci Biobanków w zakresie wdrażania i doskonalenia Systemu Zapewnienia i Zarządzania Jakością w Biobankach. Szkolenia będą również okazją do wymiany doświadczeń oraz zadawania pytań, a także rozwiązywania problemów, z którymi spotykacie się Państwo podczas pracy z SZIZJ.

 

W dniu 18 czerwca 2019 roku w Warszawie, w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, odbyło się szkolenie z zakresu Standardów Jakości dla Biobanków Polskich. Organizatorem tego wydarzenia był Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, i działający w jego strukturze zespół realizujący zadanie: „Wyznaczenie standardów biobankowania materiału biologicznego do celów naukowych; wcielenie wspólnych rozwiązań”. Szkolenie odbyło się dzięki realizacji projektu MNISW pt. „Infrastruktura Badawcz Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”

 

14 maja 2019 roku Zespół ds. Zapewnienia i Zarządzania Jakością Centrum Eksperckiego BBMRI.pl zaprezentował w grupie ekspertów WG6 BBMRI.QM service opracowane w ramach projektu „Infrastruktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC” Standardy Jakości dla Biobanków Polskich.

Dla Wszystkich Członków i Obserwatorów Polskiej Sieci Biobanków (PSB), którzy zaprosili lub w najbliższym czasie zaproszą Zespół Audytorów BBMRI.pl (realizatorzy zadania nr 3) w celu oceny w ich jednostkach Systemu Zapewnienia i Zarządzania Jakością (SZiZJ) zostaną udostępnione indywidulane dostępy do pierwszej w Polsce wersji Standardów Jakości dla Biobanków Polskich (SJBP) oraz Podręcznika dla Audytora (PA).