www.nationalcprassociation.com

Pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego, zaangażowani w realizację projektu BBMRI.pl przygotowali artykuł metodyczny o jednej z metod stosowanych w badaniach zmienności sekwencji DNA - metodzie analizy krzywych topnienia produktów PCR: "High Resolution Melting (HRM) for High-Throughput Genotyping—Limitations and Caveats in Practical Case Studies". Praca została przyjęta do druku na łamach International Journal of Molecular Sciences (IF=3,226). Zapraszamy do lektury.

 

Pracownia Biobank przygotowała artykuł o genetycznych uwarunkowaniach otyłości i nadwagi u Polaków. Artykuł jest dostępny w trybie OPEN ACCESS na łamach PLoS ONE. Zapraszamy do lektury.

Genetic association of FTO/IRX region with obesity and overweight in the Polish population

 

Członkowie Konsorcjum BBMRI.pl - Gdański Uniwersytet Medyczny we współpracy z Pracownią Biobank przygotowali artykuł o zróżnicowanej częstości występowania polimorfizmów ściśle wiązanych z autosomalną chorobą metaboliczną w różnych regionach Polski i na tle Europy: "High prevalence of carriers of variant c.1528G>C of HADHA gene causing long-chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiency (LCHADD) in the population of adult Kashubians from North Poland". Praca została przyjęta do druku na łamach PLoS ONE (IF=2,806). Zapraszamy do lektury.

 

Kategorie