Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
publikacje (2)
www.nationalcprassociation.com

Na łamach czasopisma Journal of Translational Medicine (IF=5.531), ukazał się artykuł pt. "The landscape of biobanks in Poland—characteristics of Polish biobanking units at the beginning of BBMRI.pl organization".

W artykule przedstawiono charakterystykę polskich biobanków w początkowym okresie budowania Polskiej Sieci Biobanków, uwzględniając m.in. ich charakter, zasoby czy lokalizację. Praca została przygotowana przez członków Konsorcjum BBMRI.pl. Autorzy dziękują wszystkim osobom, które wzięły udział w Ankiecie informacyjnej, która stała się źródłem danych o polskich biobankach.

 

Artykuł jest dostępny pod linkiem: https://rdcu.be/cm165

 

Zapraszamy do lektury

Jest Nam miło poinformować, że przedstawiciele Naszego Konsorcjum brali udział w Kongresie Farmaceutycznym Farmacom. Zaowocowało to możliwością opublikowania artykułu "Biobankowania jako jedne ze strategicznych kierunków zmieniających świat" w czasopiśmie Świat Przemysłu farmaceutycznego

W najnowszym wydaniu czasopisma Cells , MDPI ukazał się artykuł „PPE51 Is Involved in the Uptake of Disaccharides by Mycobacterium tuberculosis„ w którym naukowcy ukazują zaangażowanie białka PPE51 w absorpcję disacharydów przez prątki gruźlicy.  Cells, IF=5.656.

W badaniach brali udział między innymi pracownicy Pracowni Biobank.

Zapraszamy do lektury.

W najnowszym wydaniu polskiego czasopisma European Journal of Translational and Clinical Medicine ukazała się publikacja Biobank Łódź ® -population based biobank at the University of Łódź, Poland opisująca Pracownię Biobank Uniwersytetu Łódzkiego. W pracy tej można znaleźć zarówno podstawowe informacje na temat jednostki, a także szczegółowy opis posiadanych kolekcji i próbek w nich zawartych.

Ze względu na rosnące problemy związane z otyłością i niedoborem witaminy D wśród dzieci, naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Adelaide oraz Uniwersytetu Kopenhaskiego przeprowadzili badania sprawdzają oba zagadnienia.

Corynebacterium diphtheriae (tlenowa bakteria gram-dodatnia) jest czynnikiem etiologicznym poważnej choroby zakaźnej - błonicy. Szczepionka przeciw błonicy jest wysoce skuteczna, jednakże skierowana jest tylko przeciwko toksynie wytwarzanej przez tą bakterię. Nietoksynogenny szczepy Corynebacterium diphtheriae  mogą powodować wiele ciężkich chorób inwazyjnych, np. zapalenie wsierdzia, septyczne zapalenie stawów, bakteriemia i nieinwazyjne zakażenia ran. W ostatnich latach zgłoszono rosnącą liczbę przypadków choroby, gdzie infekcje wywołują nietoksynogenne szczepy Corynebacterium diphtheriae , które są coraz większym problemem w Europie. 

Kategorie