www.nationalcprassociation.com

Konsorcjum BBMRI.pl prezentuje pierwszy wykaz jednostek, które oficjalnie przystąpiły do Polskiej Sieci Biobanków. Miło nam poinformować, że obecnie Sieć liczy ponad 30 Członków oraz Obserwatorów. Są to zarówno instytucje publiczne jak i prywatne, o różnej wielkości i charakterze deponowanego materiału, ale ze wspólnym celem - chęcią współpracy naukowej i rozwoju biobankowania w Polsce.

Konsorcjum BBMRI.pl dokłada wszelkich starań, aby dostarczyć wszystkim zainteresowanym merytorycznego i technicznego wsparcia dla rozwoju ich biobanków oraz biorepozytoriów, a także dla dalszego rozwoju Sieci.

Przez cały czas zapraszamy wszystkie jednostki zainteresowane przystąpieniem do Polskiej Sieci Biobanków do przesyłania zgłoszeń i zapytań na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poniżej zamieszczamy listę jednostek - Członków i Obserwatorów Polskiej Sieci Biobanków.

Listę uszeregowano według miast, w których znajdują się jednostki.

 

POLSKA SIEĆ BIOBANKÓW

Członkowie

1. Krajowy Ośrodek Wiodący w Zakresie Biobankowania (Wrocław)

Osoba do kontaktu: Dr Łukasz Kozera Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu: Dr Elżbieta Gocek Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. Pracownia Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Osoba do kontaktu: Dr Agnieszka Matera-Witkiewicz Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

3. Katedra i Klinika Neonatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Osoba do kontaktu: Dr Matylda Czosnykowska-Łukacka Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

4. Laboratorium CELLGEN Dział B+R firmy Aurident s.c. http://cellgen.pl/ (Wrocław)

Osoba do kontaktu: Lek. Łukasz Fuławka Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

5. Laboratorium Badawcze – Bank Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Osoba do kontaktu: Dr Anna Chróścicka tel. +48 22 116 61 20 Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

6. Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus (Warszawa)

Osoba do kontaktu: Prof. dr hab. Paweł Małdyk Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

7. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Osoba do kontaktu: Prof. dr hab. Rafał Krenke Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

8. Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Osoba do kontaktu: Dr hab. Leszek Czupryniak Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

9. Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

Osoba do kontaktu: dr hab. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. nadzw. Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

10. Zakład Biotechnologi Leków i Bioinformatyki, Narodowy Instytut Leków (Warszawa) www.nil.gov.pl

Osoba do kontaktu: Dr Katarzyna Wiktorska Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

11. Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (Warszawa)

Osoba do kontaktu: Karolina Zagórska Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

12. Zakład Neuropatologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii (Warszawa)

Osoba do kontaktu: Dr Tomasz Stępień Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu: Prof. dr hab. Teresa Wierzba-Bobrowicz Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

13. Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska, Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera (Łódź)

Osoba do kontaktu: Prof. dr hab. Jolanta Gromadzińska Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

14. Pracownia Biobank - Biobank Łódź®, Katedra Biofizyki Molekularnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki www.biobank.uni.lodz.pl

Osoba do kontaktu: Dr Dominik Strapagiel Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

15. Biobank HARC, Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii, Międzywydziałowej Katedry Immunologii Klinicznej i Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi www.biobank.umed.pl

Osoba do kontaktu: Dr Marta Popławska Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

16. Zakład Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej – Biobank, Gdański Uniwersytet Medyczny

Osoba do kontaktu: Dr Jarosław Skokowski Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu: Prof. dr hab. Leszek Kalinowski Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

17. Biobank Białystok + https://www.umb.edu.pl/s,10364/O_Zakladzie

Osoba do kontaktu: Dr Andrzej Eljaszewicz tel. +48 85 748 59 72 Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

18. Zakład Patomorfologii Lekarskiej, Katedra Biostruktury, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Osoba do kontaktu: Dr hab. Joanna Reszeć Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

19. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Osoba do kontaktu: Thierry van de Wetering +48 664 173 997 Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

20. Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (Szczecin)

Osoba do kontaktu: Dr Marcin Milchert Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

21. Ośrodek Transplantacji, Szpital Dziecięcy, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Osoba do kontaktu: Monika Sawa Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

22. Ośrodek Genomiki Medycznej – OMICRON, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum (Kraków)

Osoba do kontaktu: Dr Paweł Wołkow Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

23. Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Osoba do kontaktu: Dr Marcin Czop Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

24. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne (Chęciny)

Osoba do kontaktu: Dr Michał Piast Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

25. Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie, Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (Warszawa)

Osoba do kontaktu: Prof. Urszula Wojda E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Obserwatorzy

 

1. Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, Centrum Biostruktury, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Osoba do kontaktu: Prof. dr hab. Jacek Malejczyk Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. Zakład Genetyki Medycznej, Zespół Pracowni Genetyki Molekularnej, Instytut Matki i Dziecka (Warszawa)

Osoba do kontaktu: Dr Agnieszka Charzewska Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

3. Klinika i Poliklinika Reumatologii Wieku Rozwojowego, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (NIGRIR) (Warszawa)

Osoba do kontaktu: Dr Joanna Wójtowicz Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

4. Zakład Genetyki Medycznej, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (Warszawa)

Osoba do kontaktu: Prof. dr hab. Krystyna Chrzanowska +48 22 815 74 52 Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu: Dr Elżbieta Ciara +48 22 815 72 64 Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

5. Uczelniane Centrum Aparaturowe, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu www.uca.ump.edu.pl

Osoba do kontaktu: Prof. dr hab. Krzysztof Książek Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

6. Laboratorium Medycyny Spersonalizowanej, Bionanopark Sp. z o.o. (Łódź)

Osoba do kontaktu: Dr Izabela Dróżdż +48 515 669 754 Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

7. Celther Polska Sp. z o. o. (Konstantynów Łódzki)

Osoba do kontaktu: Dr Ewelina Stoczyńska-Fidelus +48 513 846 935 Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

8. „GENOS” S.C. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe (Zapolice)

Osoba do kontaktu: Prof. dr hab. Bogdan Kałużewski Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

9. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Bank Tkanek i Komórek (Gdańsk)

Osoba do kontaktu: Patrycja Skowrońska Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

10. Leśny Bank Genów Kostrzyca (Miłków)

Osoba do kontaktu: Marcin Beza Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

11. Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. (Kraków)

Osoba do kontaktu: Agnieszka Szkaradek Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

12. Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Osoba do kontaktu: Dr Dorota Lewkowicz +48 504 068 333 Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

13. Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki, Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera (Łódź)

Osoba do kontaktu: Dr hab. Edyta Reszka Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.