Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Polska Sieć Biobanków
www.nationalcprassociation.com

Polska Sieć Biobanków rośnie w siłę!

Po dwóch latach realizacji Projektu, którego głównym celem jest utworzenie Polskiej Sieci Biobanków, rozpoznawalność Projektu oraz zainteresowanie tematyką związaną z biobankowaniem istotnie wzrosło w polskim środowisku naukowym.

Obecnie już 42 jednostki biobankujące materiał biologiczny zdecydowały się na przystąpienie do Polskiej Sieci Biobanków!

Członkowie i Obserwatorzy Sieci to przedstawiciele zarówno jednostek publicznych jak i prywatnych, posiadający kolekcje materiału o bardzo zróżnicowanym charakterze oraz wielkości. Wszystkich nas jednak łączy chęć współpracy naukowej i rozwoju biobanków w Polsce.

Konsorcjum BBMRI.pl służy szerokim wsparciem, zarówno merytorycznym jak i technicznym, dla wszystkich jednostek i naukowców zainteresowanych rozwojem biobanków i biorepozytoriów – tak dla dobra poszczególnych ośrodków jak i całej Sieci biobanków w Polsce.

 

Przez cały czas zapraszamy wszystkie jednostki zainteresowane przystąpieniem do Polskiej Sieci Biobanków do przesyłania zgłoszeń i zapytań na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poniżej zamieszczamy listę jednostek - Członków i Obserwatorów Polskiej Sieci Biobanków.

 

 

POLSKA SIEĆ BIOBANKÓW

Członkowie

Jednostka

Audyt nr 3 – audyt uznania na zgodność ze Standardami Jakości dla Biobanków Polskich (SJBP) Inne certyfikaty

1. Krajowy Ośrodek Wiodący w Zakresie Biobankowania (Wrocław)

Osoba do kontaktu: Dr Elżbieta Gocek
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

2. Pracownia Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Osoba do kontaktu: Dr Agnieszka Matera-Witkiewicz Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Nadany dnia
20.04.2020 r.

ISO 9001:2015

Nadany dnia
19.04.2019 r.

3. Katedra i Klinika Neonatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Osoba do kontaktu: Dr Matylda Czosnykowska-Łukacka
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   
4. Laboratorium CELLGEN Dział B+R firmy Aurident s.c. http://cellgen.pl/ (Wrocław)

Osoba do kontaktu: Lek. Łukasz Fuławka Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   
5. Laboratorium Badawcze – Bank Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Osoba do kontaktu: Dr Anna Chróścicka tel. +48 22 116 61 20 Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   
6. Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus (Warszawa)

Osoba do kontaktu: Prof. dr hab. Paweł Małdyk Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

7. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Osoba do kontaktu: Prof. dr hab. Rafał Krenke Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

8. Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Osoba do kontaktu: Dr hab. Leszek Czupryniak Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   
9. Zakład Biotechnologi Leków i Bioinformatyki, Narodowy Instytut Leków (Warszawa) www.nil.gov.pl

Osoba do kontaktu: Dr Katarzyna Wiktorska
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   
10. Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (Warszawa)

Osoba do kontaktu: Karolina Zagórska
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Nadany dnia
28.07.2020 r. 
 

11. Zakład Neuropatologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii (Warszawa)

Osoba do kontaktu: Dr Tomasz Stępień
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu: Prof. dr hab. Teresa Wierzba-Bobrowicz Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

12. Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska, Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera (Łódź)

Osoba do kontaktu: Prof. dr hab. Jolanta Gromadzińska Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

13. Pracownia Biobank - Biobank Łódź®, Katedra Biofizyki Molekularnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki www.biobank.uni.lodz.pl

Osoba do kontaktu: Dr Dominik Strapagiel Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   
14. Biobank HARC, Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii, Międzywydziałowej Katedry Immunologii Klinicznej i Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi www.biobank.umed.pl

Osoba do kontaktu: Dr Marta Popławska Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

15. Zakład Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej – Biobank, Gdański Uniwersytet Medyczny

Osoba do kontaktu: Dr Jarosław Skokowski Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu: Prof. dr hab. Leszek Kalinowski Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

16. Biobank Białystok + https://www.umb.edu.pl/s,10364/O_Zakladzie

Osoba do kontaktu: Dr Andrzej Eljaszewicz tel. +48 85 748 59 72 Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

17. Zakład Patomorfologii Lekarskiej, Katedra Biostruktury, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Osoba do kontaktu: Dr hab. Joanna Reszeć
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

18. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Osoba do kontaktu: Thierry van de Wetering +48 664 173 997 Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

19. Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (Szczecin)

Osoba do kontaktu: Dr Marcin Milchert
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

20. Ośrodek Transplantacji, Szpital Dziecięcy, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Osoba do kontaktu: Monika Sawa
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

21. Ośrodek Genomiki Medycznej – OMICRON, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum (Kraków)

Osoba do kontaktu: Dr Paweł Wołkow
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

22. Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Osoba do kontaktu: Dr Marcin Czop
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

23. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne (Chęciny)

Osoba do kontaktu: Paulina Zagórska-Szlufik 
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu: Karolina Niebudek-Jach 
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Nadany dnia
26.08.2020 r.  
 

24. Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie, Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (Warszawa)

Osoba do kontaktu: Prof. Urszula Wojda
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

25. Bank Tkanek I Komórek PULSMED Sp. z o. o. (Łódź)

Osoba do kontaktu: dr Zbigniew Kowalczyk
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

 

 

Obserwatorzy

 

1. Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, Centrum Biostruktury, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Osoba do kontaktu: Prof. dr hab. Jacek Malejczyk Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. Zakład Genetyki Medycznej, Zespół Pracowni Genetyki Molekularnej, Instytut Matki i Dziecka (Warszawa)

Osoba do kontaktu: Dr Agnieszka Charzewska Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

3. Klinika i Poliklinika Reumatologii Wieku Rozwojowego, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (NIGRIR) (Warszawa)

Osoba do kontaktu: Dr Joanna Wójtowicz Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

4. Zakład Genetyki Medycznej, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (Warszawa)

Osoba do kontaktu: Prof. dr hab. Krystyna Chrzanowska +48 22 815 74 52 Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu: Dr Elżbieta Ciara +48 22 815 72 64 Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

5. Uczelniane Centrum Aparaturowe, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu www.uca.ump.edu.pl

Osoba do kontaktu: Prof. dr hab. Krzysztof Książek Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

6. Laboratorium Medycyny Spersonalizowanej, Bionanopark Sp. z o.o. (Łódź)

Osoba do kontaktu: Dr Izabela Dróżdż +48 515 669 754 Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

7. Celther Polska Sp. z o. o. (Konstantynów Łódzki)

Osoba do kontaktu: Dr Ewelina Stoczyńska-Fidelus +48 513 846 935 Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

8. „GENOS” S.C. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe (Zapolice)

Osoba do kontaktu: Prof. dr hab. Bogdan Kałużewski Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

9. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Bank Tkanek i Komórek (Gdańsk)

Osoba do kontaktu: Patrycja Skowrońska Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

10. Leśny Bank Genów Kostrzyca (Miłków)

Osoba do kontaktu: Marcin Beza Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

11. Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. (Kraków)

Osoba do kontaktu: Agnieszka Szkaradek Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

12. Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Osoba do kontaktu: Dr Dorota Lewkowicz +48 504 068 333 Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

13. Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki, Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera (Łódź)

Osoba do kontaktu: Dr hab. Edyta Reszka Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

14. Instytut Kardiologii w Warszawie

Osoba do kontaktu: Dr Katarzyna Kozar-Kamińska Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

15. I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Osoba do kontaktu: Dr Bartłomiej Barczyński +48 504 108 558 Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

16. Biobank wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Osoba do kontaktu: Dr Ryszard Depta Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.