www.nationalcprassociation.com

Polska Sieć Biobanków rośnie w siłę!

Po dwóch latach realizacji Projektu, którego głównym celem jest utworzenie Polskiej Sieci Biobanków, rozpoznawalność Projektu oraz zainteresowanie tematyką związaną z biobankowaniem istotnie wzrosło w polskim środowisku naukowym.

Obecnie już 42 jednostki biobankujące materiał biologiczny zdecydowały się na przystąpienie do Polskiej Sieci Biobanków!

Członkowie i Obserwatorzy Sieci to przedstawiciele zarówno jednostek publicznych jak i prywatnych, posiadający kolekcje materiału o bardzo zróżnicowanym charakterze oraz wielkości. Wszystkich nas jednak łączy chęć współpracy naukowej i rozwoju biobanków w Polsce.

Konsorcjum BBMRI.pl służy szerokim wsparciem, zarówno merytorycznym jak i technicznym, dla wszystkich jednostek i naukowców zainteresowanych rozwojem biobanków i biorepozytoriów – tak dla dobra poszczególnych ośrodków jak i całej Sieci biobanków w Polsce.