Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
PSB
www.nationalcprassociation.com

 

Pierwszy kwartał roku 2020 zaowocował nawiązaniem kontaktu z wieloma jednostkami zajmującymi się w Polsce szeroko pojętym biobankowaniem. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w wyniku licznych rozmów oraz spotkań społeczność Polskiej Sieci Biobanków (PSB) została wzbogacona o kolejnych Członków oraz Obserwatorów. Obecnie PSB liczy już 28 Członków i 20 Obserwatorów.

Polska Sieć Biobanków – zapraszamy do współpracy!

 

Polska Sieć Biobanków (PSB), jest tworzona przez Konsorcjum BBMRI.pl w celu zgromadzenia jak największej liczby biobanków/biorepozytoriów z terenu całej Polski. Aktywność ta ma służyć usprawnieniu komunikacji między tymi ośrodkami, a także ujednoliceniu systemów jakościowych, informatycznych, etycznych i innych jakie są w nich stosowane.

Polska Sieć Biobanków rośnie w siłę!

Po dwóch latach realizacji Projektu, którego głównym celem jest utworzenie Polskiej Sieci Biobanków, rozpoznawalność Projektu oraz zainteresowanie tematyką związaną z biobankowaniem istotnie wzrosło w polskim środowisku naukowym.

Obecnie już 42 jednostki biobankujące materiał biologiczny zdecydowały się na przystąpienie do Polskiej Sieci Biobanków!

Członkowie i Obserwatorzy Sieci to przedstawiciele zarówno jednostek publicznych jak i prywatnych, posiadający kolekcje materiału o bardzo zróżnicowanym charakterze oraz wielkości. Wszystkich nas jednak łączy chęć współpracy naukowej i rozwoju biobanków w Polsce.

Konsorcjum BBMRI.pl służy szerokim wsparciem, zarówno merytorycznym jak i technicznym, dla wszystkich jednostek i naukowców zainteresowanych rozwojem biobanków i biorepozytoriów – tak dla dobra poszczególnych ośrodków jak i całej Sieci biobanków w Polsce.